روستای فریازان http://samenblog.com RSS Generated by SamenBlog.com فرهیختگان روستای فریازان http://faryazan1367.samenblog.com/30/ <p align="right"></p><p align="right" class=" " style="text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"><font size="3">از <span style="color: fuchsia;">نگهبانی</span> دانشگاه تهران </font></span></strong></p><p align="right"></p><p align="right" class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"><font size="3"> تا <span style="color: fuchsia;">معاون مدیر کل دفتر ریاست </span>دانشگاه تهران</font></span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: justify; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">در این پست میخواهم شما <span style="color: red;">فریازانیهای </span>عزیز را با یکی از فرهیختگان روستای سر سبز و عزیزمان <span style="color: red;">فریازان</span>آشنا کنم .</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">او یکی از الگوهای کاری من به عنوان فردی متعهد که توانست </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;" dir="ltr"><span> </span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">خود را از پائین ترین قسمت اداری دانشگاه </span></strong><strong><span style="font-family: ;" dir="ltr"><span> </span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">تهران </span></strong><strong><span style="font-family: ;" dir="ltr"><span> </span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">(نگهبانی ) تا معاونت مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران بالا بکشد . او تمام تحصیلات تکمیلی خود را در دوران زندگی تاهل خود که دارای چندین فرزند و محصل نیز بود با جدیت و کوشش پیگیری و به پایان رساند .در اینجا میخواهم شما را با این شخص بزرگ آشنا کنم.</span></strong></p><p></p><p align="center" class=" " style="text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: lime; font-family: ;"><font size="5">این مرد کسی نیست جز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟</font></span></p><p></p><p align="center" class=" " style="text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"><font color="#ffccff"><font color="#ff0000">بیوگرافی او را باهم بخوانیم ، شاید حدس بزنید او کیست؟</font> </font></span></strong></p><p></p><p align="center" class=" " style="text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"><font color="#ffccff"><font color="#000000">دوران کودکی و ابتدائی را در زادگاه خود ( <span style="color: red;">فریازان</span> )سپری نمود . بدلیل نبودن دبیرستان و امکانات اقتصادی بعد از دوران ابتدائی تا زمان اعزام به خدمت سربازی در روستا به کار کشاورزی مشغول بود. بعد از دوره سربازی با توجه به اینکه ازدواج کرده بود مجبور به مهاجرت شد . به تهران امده و در سال 1350در کارخانه سپنتا شروع بکار نمود . اردیبهشت سال 1352 کارگران در اعتراض به پائین بودن دستمزد و افزایش ناچیز دستمزد نسبت به سال قبل نصف روز دست از کار کشیدند .در پی این اعتصاب تعدادی از کارگران از جمله (وی ) بعنوان مسببان اصلی اعتصاب و اعتراض از کار اخراج شدند . حدود یکسال بیکار بود . تا اینکه در تیر ماه سال 1353بعنوان</font> <span style="color: black;">نگهبان به استخدام دانشگاه تهران درآمد . در همان سال شروع به ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان نموده و در سال 1359در رشته اقتصاد اجتماعی موفق به اخذ مدرک دیپلم شد. در همان سالها بود که بدلیل جنگ تحمیلی و انقلاب فرهنگی ، دانشگاهها تقریبا ً تعطیل گردیدند ، او نیز به حکم وظیفه به عضویت بسیج درامده و حضور در جبهه های جنگ تحمیلی را سرلوحه کار خود قرار داد . پس از جنگ و با احساس نیاز نظام به نیروی متخصص و متعهد خود را مکلف به ادامه تحصیل دانسته و در سال 1367 در کنکور دانشگاهها شرکت و در دوره شبانه رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته گردید . پس از اتمام دوره کارشناسی در همان رشته به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مشغول شد و بالاخره در سال 1379 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید .</span></font></span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: ;">اهم فعالیتهای اداری</span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">از سال 1353 تا سال 1357 نگهبانی </span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">از سال 1357 تا سال 1361 متصدی بایگانی کارگزینی دانشگاه </span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">از سال 1361 تا سال 1364 معاون اداره اموال دانشگاه </span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">از سال 1365 تا سال 1373 رئیس دبیرخانه و امور اداری دانشکده علوم اجتماعی </span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">از سال 1374 تا سال 1375 معاون پشتیبانی مجتمع آموزشی و فرهنگی دانشگاه </span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">از سال 1375 تا سال 1383 <span style="color: fuchsia;"><font color="#00ff00" size="3">معاون مدیر کل دفتر ریاست دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه این سال با همان پست بازنشسته شدند .</font></span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;"> </span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">اهم فعالیتهای سیاسی اجتماعی</span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">از سال 1358 تا سال 1383 عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی کارکنان دانشگاه تهران</span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">از سال 1360 تا سال 1366 عضو بسیج و معاون ستاد بسیج دانشگاه</span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">از سال 1378 تا سال 1383 موسس شوارای صنفی کارکنان و عضو شورای مرکزی </span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">از سال 1374 تا کنون عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه تهران</span></strong></p><p></p><p class=" " style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: ;">از سال 1377 تا کنون موسس مجمع اسلامی کارکنان پیرو خط امام(ره) و عضو شورای مرکزیکاندیدای دوره ششم مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران</span></strong></p><p></p><p align="right" class=" " style="margin: 0in 37.5pt 0pt 0in; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="color: fuchsia; font-family: ;"><font color="#00ff00" size="4">او کسی نیست جز </font></span></strong></p><p align="right"></p><p align="right" class=" " style="margin: 0in 37.5pt 0pt 0in; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: fuchsia; font-family: ;"><font color="#00ff00" size="4">ولیمراد عبدالمالکی فرزند مرحوم عراض متولد 1327</font></span></p><p align="right" class=" " style="margin: 0in 37.5pt 0pt 0in; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="color: fuchsia; font-family: ;"><font color="#00ff00" size="4"> </font></span></p><p><span lang="AR-SA" style="color: fuchsia; font-family: ;"><font color="#00ff00" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(153, 51, 102); font-family: ;"><font color="#00ff00" size="4"><strong> از روستای فریازان شهرستان تویسرکان</strong></font></span></font></span></p><p></p><p align="right" class=" " style="margin: 0in 37.5pt 0pt 0in; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><br /> <img height="420" style="height: 420px;" src="http://hosseinabdolmaleki.persiangig.com/Baba%201.jpg" /></p><p align="right" class=" " style="margin: 0in 37.5pt 0pt 0in; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</p><p align="right" class=" " style="margin: 0in 37.5pt 0pt 0in; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p><hr /><p></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">سلام به فریازانیهای عزیز !</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">افراد زیادی از فریازان نام این روستای بزرگ را با تلاش و کار خود زنده نگهداشته اند و باعث شده اند من و توی فریازانی همیشه به فریازانی بودن و ماندن خود ، افتخار کنیم.</font></strong></p><p><font color="#000000"><strong><font size="2">در<font size="3"> <font color="#00ff00">فریازان</font></font> ما او را به <font color="#00ff00" size="4">نام یداله فرزند عسگری</font> میشناسیم.</font></strong></font></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2"> در زیر روزمه کاری او را برای شما دوستان می آوریم .</font></strong></p><p></p><p align="center"><strong><font size="2"><font color="#000000"><font color="#00ff00" size="4">یداله عبدالمالکی فرزند غلام حسین</font> </font></font></strong></p><p></p><p align="center"></p><p><strong><font color="#000000" size="2">متولد 1352 در محله بالای روستای فریازان</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#00ff00" size="3">سوابق تحصیلی</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">دیپلم ریاضی و فنی دبیرستان امیرکبیر تویسرکان 1370</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">لیسانس علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی همدان 1374</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">فوق لیسانس علوم اقتصادی دانشگاه تهران 1379</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2"><font color="#00ff00">سوابق کاری</font> </font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">کامند بیمه دانا از فروردین 1378</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">سوابق مدیریتی</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">3 سال معاون شعبه انقلاب تهران</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">رییس شعبه نمونه سال1386 شعبه انقلاب تهران</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">رییس شعبه نمونه سال1387 شعبه استان همدان</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">سایر سوابق تحصیلی</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">دیپلم موسسه ملی زبان انگلیسی 1385</font></strong></p><p></p><p><strong><font color="#000000" size="2">مدرس موسسه آموزش کنجنامه همدان </font></strong></p><p></p><p align="center"></p><p><strong><font color="#000000" size="2">هم اکنون<font color="#00ff00"><font size="4"> آقای عبدالمالکی</font> <font size="3">رییس شعبه بیمه دانا استان همدان</font></font> میباشد. ضمن عرض خسته نباشی به این عزیز و کلیه همکارانشان در بیمه دانا شعبه همدان برایشان آرزوی موفقیت روز افزون وسلامتی را داریم.&nbsp;</font></strong></p><p>&nbsp;</p><p><hr /></p><p></p><p align="right"></p><p align="right"><font face="Times New Roman"> <font color="#000080"><strong>با سلام خدمت شما <font color="#ff00ff" size="2">فریازانی های</font> عزیز و دوست داشتنی</strong></font></font></p><p align="right"></p><p align="right"><strong><font color="#000080">در این پست قصد دارم یکی دیگر از فرهیختگان <font color="#ff00ff">روستای فریازان</font> رو که برای مردم این زاد و بوم در زمینه علمی افتخار آفریده اند به شما عزیزان معرفی کنم.</font> <font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></strong></p><p align="right"></p><p align="right"><strong><font color="#000080">در مورد این شخص همین قدر میتونم بگم که یکی از صبور ترین و پرتلاش ترین افراد <font color="#ff00ff">فریازان</font> است که بی شک الگوی یک روستایی فرهیخته است.</font></strong></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right"></p><p align="center" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 12pt;" dir="ltr"><font face="Times New Roman"> <span style="font-family: ; font-size: 13pt;">مشخصات فردی</span></font></span></strong></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> نام و</span><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> نام‌خانوادگی: رحیم محمودوند</span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> محل تولد: تویسرکان </span><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> تاریخ تولد: 1358</span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl">زبان:<span style="font-family: ; font-size: 12pt;">فارسی (زبان مادری) ، انگلیسی (آیلتس نمره ی 5)، </span><span style="font-size: 12pt;" dir="ltr"><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">عربی (آشنا)</span></p><p align="right"></p><p align="right" dir="rtl">آدرس: تویسرکان- روستای فریازان ـ محمود آباد- خیابان شهدا- کوچه گلستان 1 </p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl">تلفن: 08524533206 موبایل: <span style="font-family: ; font-size: 12pt;">09188507017 </span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"> <span style="font-size: 12pt;" dir="ltr"><font face="Times New Roman">E-mail: </font><font face="Times New Roman"><a href="mailto:r_mahmodvand@yahoo.com">r_mahmodvand@yahoo.com</a></font></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"> <a href="mailto:r.mahmodvand@gmail.c%20om"><font face="Times New Roman" size="3">r.mahmodvand@gmail.c om</font></a><span style="font-size: 12pt;" dir="ltr"><font face="Times New Roman"> </font></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> تحصیلات:</font></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">1-</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">د دیپلم: در رشته ریاضی فیزیک از دبیرستان شهید مطهری تویسرکان (1372- 1376)</span></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> معدل دیپلم: 72/16</span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">2-<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></font></span><span dir="rtl"><strong><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">کارشناسی</span></strong></span><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">: در رشته‌ی آمار از دانشگاه فردوسی مشهد (1379- 1376)</span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> معدل دوره کارشناسی: 41/16 </span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">3 - <span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></font></span><span dir="rtl"><strong><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">کارشناسی ارشد:</span></strong></span><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> در رشته‌ی آمار‌ بیمه (آکچواری) از دانشگاه شهید بهشتی تهران (1382- 1380)</span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> معدل دوره‌ی کارشناسی ارشد 1/17</span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 11pt;"> </span><span style="font-family: ; font-size: 10pt;">عنوان پایان نامه: رهیافت جریان نقدینگی به تامین اعتبار طرح‌های بازنشستگی (به راهنمایی دکتر محمد رضا مشکانی)</span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">4-</font></span><span dir="rtl"><strong><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">د دانشجوی دکتری</span></strong></span><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">: در رشته‌ی آمار (گرایش مدل‌های خطی) دانشگاه شهید بهشتی تهران (مهر 138</span><span style="font-size: 12pt;" dir="ltr"><font face="Times New Roman">-</font></span><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">)</span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><strong><span style="font-family: ; font-size: 13pt;"> امتیازها: </span></strong></p><p align="right"></p><p align="right" style="margin: 0cm 41.25pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 1 -</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">رتبه‌ی 8 کنکور کارشناسی ارشد رشته‌ی آمار سال 1380.</span></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="margin: 0cm 41.25pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 2-</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">رتبه‌ی اول فارغ‌التحصیلان رشته‌ی آمار بیمه، دانشگاه شهید بهشتی، 1382.</span></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="margin: 0cm 41.25pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 3 -</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">رتبه‌ی اول آزمون تخصصی دکتری اعزام به خارج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1384.</span></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="margin: 0cm 41.25pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 4 -</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">رتبه­ی اول پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان همدان، 1388.</span></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><strong><span style="font-family: ; font-size: 13pt;"> عضویت:</span></strong></p><p align="right"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 1 -</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">عضو انجمن آمار ایران</span></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="margin: 0cm 53.25pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 2-</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">عضو انجمن آکچواری ایران.</span></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><strong><span style="font-family: ; font-size: 13pt;"> زمینه‌های کاری مورد علاقه:</span></strong></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 1-</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">رگرسیون (خطی و غیر خطی)</span></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">2- <span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">سری‌های زمانی</span></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">3-</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">آ مار ریاضی</span></span></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">4-<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">کاربرد آمار در بیمه و اقتصاد و سایر علوم </span></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> </span></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 13pt;"><font size="5"> مهارت‌ها:</font></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">1-<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></font></span></font><font size="1"><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">تسلط در کار با نرم‌افزارهای </span></span><span style="font-size: 12pt;" dir="ltr"><font face="Times New Roman">SPSS, Sas, Minitab,S-plus, Statistica, Stata, Maple, WinEdt, Latex, Farsitex, Ms Office, Amos, StatGraph,… </font></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">2-<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></font></span></font><font face="Times New Roman"><font size="1"><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">تسلط در نصب، عیب یابی و کار با سیستم عامل </span></span><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 12pt;" dir="ltr">Windows</span></font><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> (همه‌ی نسخه‌ها)؛</span></font></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">3-</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">آ آ شنا به سخت افزار کامپیوتر و عیب یابی سیستم؛</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">4-</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">آ آ شنا به شبکه‌های کامپیوتری؛</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">5-<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">مشاوره‌ی آماری در انجام تحقیقات.</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 13pt;"><font size="4"> فعالیت‌های اجرایی:</font></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">1-<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">مسئولیت شبکه اینترنت و کامپیوتر دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان به مدت یکسال </span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">2-<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">مسئولیت امور دانشستان دانشگاه پیام نور تویسرکان به مدت </span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></font></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> کارشناس و مدیرگروه رشته‌ی آمار در دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان به مدت دو سال </span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman">4-</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">د بیر کمیته اجرایی پنجمین همایش تخصصی سراسری آمار دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان، اسفند 1388</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 13pt;"><font size="1"><font size="4"> فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی</font>: </font></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"><font size="2"> الف ـ فعالیت‌های آموزشی:</font></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 1 -</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">تدریس در موسسات آموزشی سطح شهر تهران ؛ مانند امیر کبیر، نوآوران خاکی و . . .؛</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 2- </font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">ارائه‌ی چند سخنرانی علمی در دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان (کاربرد آمار در سایر علوم، سیستم‌های تخفیف جریمه در بیمه‌ی اتومبیل، مدل بندی ریسک اعتباری در بانک­ها و موسسات مالی و... )؛</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 3 -</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">برگزاری دوره­ی آموزشی «روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین» برای دانشجویان دوره دکتری مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران.</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 4 -</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان، همدان، نهاوند و رزن (1381- 1388)</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 5-</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان و همدان (1383- 1386).</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><font face="Times New Roman"> 6 -</font></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">تدریس در دانشگاه شهید بهشتی (1388- ) </span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"><font size="4"> ب ـ فعالیت‌های پژوهشی:</font></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"><font size="1"> </font><font size="2">ب- 1- مقالات چاپ شده در مجلات داخلی:</font></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1">·<font size="3"> محمودوند، رحیم<span style="font-family: ; font-size: 12pt;">؛ حسنی، حسین. (1384). یک تقریب جدید برای توزیع صفر آماره‌ی آزمون نسبت درستنمایی برای بررسی </span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 12pt;" dir="ltr">k</span></font>مشاهده‌ی دورافتاده در یک نمونه‌ی نرمال. مجله‌ی پژوهش‌های آماری ایران.</font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl">· محمودوند، رحیم و محمد ابراهیم محمودوند. (1384). معرفی سیستم‌های تخفیف جریمه در بیمه‌ی اتومبیل. دو ماهنامه‌ی کارشناس. کانون کارشناسان رسمی دادگستری. شماره‌ی 55.</p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl">· محمودوند، رحیم و مهناز محمدی. (1386). بررسی کفایت سرمایه در قبال خطر عدم وصول تسهیلات در بانک‌ها و موسسات مالی. روند (مجله‌ی علمی تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران). شماره های 52 و 53.</p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1">· محمودوند، رحیم<span style="font-family: ; font-size: 12pt;"> و محمد ابراهیم محمودوند. (1386). انواع طرح های بازنشستگی. دو ماهنامه‌ی کارشناس. کانون کارشناسان رسمی دادگستری. شماره‌ی 66</span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 12pt;">· </span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">محمودوند، رحیم</span></span><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">. (1386). فاصله‌ی اطمینان دقیق و تقریبی برای نسبت جامعه. ندا (نشریه انجمن آمار ایران)، شماره اول، سال پنجم. صص 40-44.</span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl">· محمودوند، رحیم؛ حسین حسنی و محمد ذکایی (1386). معرفی سیستم تخفیف- جریمه‌ی تعمیم یافته برای بیمه اتومبیل در شرکت بیمه‌ی ایران. صنعت بیمه (فصلنامه‌ی بیمه‌ی مرکزی ایران). شماره 85. صص 31-55.</p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl">· محمودوند، رحیم؛ محمد رضا مشکانی و رضا تقوایی. (1386). مدلی تعمیم یافته برای تامین اعتبار طرح‌های بازنشستگی با مزایای تعریف شده. صنعت بیمه (فصلنامه‌ی بیمه‌ی مرکزی ایران). شماره 87.</p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><font size="2">· محمودوند، رحیم و مسعود یارمحمدی. (ارسال شده). یک مدل ساده برای سیستم های تخفیف جریمه با در نظر گرفتن توزیع پواسن آمیخته‌ی دو نقطه‌ای برای توزیع تعداد ادعاهای خسارت در بیمه‌ی اتومبیل</font>.</font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><font size="2">·<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;">محمودوند، رحیم</span></font><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"><font size="2"> و نفیسه پارسی مود. (ارسال شده). نکاتی در آموزش آمار</font>.</span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><font face="Times New Roman"><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·<font face="Times New Roman"><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;">Mahmoudvand, R</span></span><span style="font-size: 11pt;">; and Hassani, H.</span><span style="font-size: 11pt;"> On the Relationship between the Skewness, Kurtusis and Coefficient of Variation. 2th Mathematical Science Conference of PNU, 14-15 May 2009, Payame Noor University, Sari, Iran.</span></font></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;">Mahmoudvand, R </span></span><span style="font-size: 11pt;">and Alireza Edalati. Distribution of Discounted Collective Risk Model with Non-Homogeneous Poisson Process. 5<sup>th</sup> Statistical Conference </span></font></font><font size="1"><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 11pt;">of PNU, 24-25 Feb 2010, Payame Noor University, <br />Toyserkan, Iran </span></font></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="center"><font size="1"><font face="Times New Roman"><font size="2"> ب_3_کتاب</font></font></font><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"><font size="1"> </font><font size="4">ب-4- مقالات چاپ شده در مجلات خارجی:</font></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;">Mahmoudvand, R</span></span><span style="font-size: 11pt;">; Hassani, H and Wilson, R. (2007). </span><span style="font-size: 11pt;">Is The Sample Coefficient of Variation a Good Estimator for the Population Coefficient of Variation? World Applied Science Journal (WASJ). Vol. 2. No. 5. pp. 519-522.</span></font></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;">Mahmoudvand, R</span></span><span style="font-size: 11pt;">; and Hassani, H.</span><span style="font-size: 11pt;"> (2009). Generalized Optimal Bonus-Malus Systems with a Frequency and Severity Component on an Individual Basis in Automobile Insurance. Astin Bulletin. Vol. 39, No. 1, pp. 307-315.</span></font></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -25.2pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;">Mahmoudvand, R</span></span><span style="font-size: 11pt;">; and Hassani, H. (2009). Two New Confidence Interval for the Coefficient of Variation in a Normal Distribution. Journal of Applied Statistics. Vol. 36. No. 4. pp. 429-442.</span></font></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -25.2pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;"><font face="Times New Roman">Godarzi, S.; Mahdyon, M. S.; Mahmoudvand, R. (2008). Change Values of Youth in Iran. Research Journal of Social Sciences. Vol. 4. pp. 43-48.</font></span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -25.2pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;">Mahmoudvand, R</span></span><span style="font-size: 11pt;">; Hassani, H; Farzaneh, A; and Howell, G. (2010).</span></font><span style="font-size: 11pt;"><font face="Times New Roman">On the Number of Nonnegative Solutions to the Inequality</font><font face="Times New Roman">. IAENG International Journal of Applied Mathematics, Vol. 40. No. 1. pp. 1-5.</font></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -25.2pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;">Mahmoudvand, R</span></span><span style="font-size: 11pt;">; Hassani, H; Farzaneh, A; and Howell, G. (to appear).</span> </font><span style="font-size: 11pt;"><font face="Times New Roman">A Simple Program to List the Nonnegative Integer Solutions for the Inequality</font><font face="Times New Roman"> and Its Application. Journal of Interdisciplinary Mathematics.</font></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -25.2pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;"><font face="Times New Roman">Najafi, L.; Hamidi, Y.; Vatankhah, S.; Mahmoudvand, R.; Behzadpour, A.; and Najafi, A. (2009). The Effect of Performance Appraisal Results on the Personnels Motivation and Job Promotion. Australian Journal of Basic and Applied Sciences.</font></span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -25.2pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;">Mahmoudvand, R</span></span><span style="font-size: 11pt;">; and Edalati, A. (Submitted). On the Distribution of Collective Risk Models. </span></font></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -25.2pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;"><font face="Times New Roman">Hassani, H; Mahmoudvand, R; Zokaie, M. (to appera). Resistant Methods and Filtered Based Approach in the Linear Regression Models. Fluctuation and Noise Letter.</font></span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -25.2pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;"><font face="Times New Roman">Yarmohammadi, M. Mahmoudvand, R; Hassani, H. (2010). The Effect of Outlierson Robust and Resistant Coefficient of Determination in the Linear Regression Models. International Journal of Academic Research. Vol. 2, No. 3.</font></span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"><font size="1"> </font><font size="4">ب- 5- مقالات در کنفرانس‌های خارجی:</font></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;">Mahmoudvand, R</span></span><span style="font-size: 11pt;">; Hassani, H. </span><span style="font-size: 11pt;">An Asymptotic Distribution for the Null Distribution of the Likelihood-Ratio Test Statistics for k Outliers in a Normal Sample. International Statistical Institute (ISI) Conference, Lisbon, Proceeding. August 2007. </span></font></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="ltr"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 10pt;">·</span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr"><span style="font-size: 11pt;">Mahmoudvand, R</span></span><span style="font-size: 11pt;">; Hassani, H. </span><span style="font-family: CMR10; font-size: 10pt;">and </span><span style="font-family: CMTI10; font-size: 10pt;">O"Sullivan, O. </span><span style="font-family: CMR10; font-size: 10pt;">Calculating the Premium of a Generalized Bonus-Malus System in Automobile Insurance. </span><span style="font-size: 11pt;">International Statistical Institute (ISI) Conference, Lisbon, Proceeding. August 2007.</span></font></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"><font size="1"> </font><font size="2">ب-6- مشاوره‌ی آماری:</font></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="margin: 0cm 21.6pt 0pt 0cm; text-align: justify;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="margin: 0cm 21.6pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 3.6pt;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 11pt;">مشاوره‌ی آماری در انجام بیش از 30 پایان‌نامه‌ی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های آمار، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، حسابداری، تربیت بدنی، بهداشت و ...</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"><font size="2"> ب-7- برگزاری کارگاه­های علمی:</font></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify;" dir="rtl"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 0.3pt;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 11pt;">مدرس و مجری کارگاه با عنوان «تحلیل­های آماری با نرم­افزار مینی تب». دائشگاه پیام نور همدان. آبان ماه 1388.</span></span><span style="font-size: 11pt;" dir="ltr"><font face="Times New Roman"> </font></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;"><font size="1"> ب-8- طرح­های پژوهشی:</font></span></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·</span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 11pt;">ار ایه مدلی تعمیم یافته برای بررسی ریسک اعتباری در بانکها و موسسات مالی با استفاده از ضریب تغییرات، مجری طرح، دانشگاه شهید بهشتی، 1388 (خاتمه یافته).</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 11pt;">·<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 11pt;">بررسی سیستم­های پاداش- جریمه­ی بیمه­ی شخص ثالث اتومبیل در سایر کشورها و پیشنهاد سیستمی مناسب در ایران، بیمه مرکزی ایران (در حال اجرا).</span></span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;" dir="ltr"><br /></p></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"><span style="font-family: Symbol; font-size: 12pt;">·</span><span dir="rtl"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">محمودوند، رحیم</span></span><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">؛ حسین حسنی و نفیسه پارسی مود. <em>آمار کاربردی با نرم‌افزار مینی‌تب</em>. انتشارات دانشگاه پیام نور. تهران. 1388.</span></font></p></font><p></p><p align="right" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1"> </font><font size="4">ب-2- مقالات ارایه شده در کنفرانس‌های داخلی:</font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="2">· محمودوند، رحیم؛ مهناز محمدی و علیمحمد محمودوند. بررسی مهاجرت در شهرستان تویسرکان. پنجمین همایش جمعیت شناسی ایران، مهاجرت در ایران. تهران. اسفند 1388.</font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="2">· محمودوند، رحیم. ضریب تغییر به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ریسک تمرکز در پرتفوی وامهای بانکی. نخستین همایش ریاضیات و علوم انسانی. تهران، دیماه 1388.</font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="2">·<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;">محمودوند، رحیم.</span> تعمیم سیستم تخفیف-جریمه برای بیمه اتومبیل. چهارمین همایش تخصصی آمار دانشگاه پیام نور. تهران. اسفند 1387.</font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="2">· محمودوند، رحیم و حسین حسنی. بررسی ریسک اعتباری در بانک‌ها و موسسات مالی با استفاده از ضریب تغییرات. نهمین کنفرانس آمار ایران، اصفهان. مرداد و شهریور 1387.</font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="2">· محمودوند، رحیم و نفیسه پارسی مود. مدل های نقصان چند گانه و کاربرد آنها در طرح های بازنشستگی. سومین همایش تخصصی آمار دانشگاه پیام نور. مشهد. اسفند 1386.</font></p><p align="right" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"></p><p align="right" style="margin: 0cm 25.2pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="rtl"><font size="1">·<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal;"><span style="font-family: ; font-size: 12pt;">گودرزی، سعید؛ رحیم محمودوند و صفا شرعیاتی. تحلیل مسیر. دومین همایش تخصصی آمار دانشگاه پیام نور. اصفهان. اسفند 1385.</span></span></font></p><p class=" "> </p><p></p> Tue, 4 Jun 2013 08:05:46 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/30/ فوتبال روستای فریازان http://faryazan1367.samenblog.com/29/ <p> عکس های فوتبالی&nbsp;</p><p></p><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;<img height="375" style="height: 375px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/116695.jpg" /><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></font></p><p>ستاره سرخ ،حدودا بین ده تا دوزده سال پیش </p><p> </p><p><font size="4"><img height="362" style="height: 362px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/116698.jpg" />&nbsp;</font></p><p><font size="4"><font size="2">تیم درخشان در سالهای دور&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></p><p></p><p><font size="4"><img height="364" style="height: 364px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/118900.jpg" />&nbsp;</font></p><p><font size="4"><font size="2">تیم ستاره سرخ دربهار1386 درجام دهیاری که در بین 23 تیم به مقام دوم رسید&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></p><p></p><p><font size="4"><img height="376" style="height: 376px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/118901.jpg" />&nbsp;</font></p><font size="4"><p><font size="2">تیم پاسارگاد در فروردین 1390جام عید نوروز به همراه چند تن از پیشکسوتان</font></p><p><font size="3"><font size="2">این تیم که به دلایلی از ستاره جدا شده یودم را خودم تشکیل دادم در جام عید سال 1390 در فینال به ستاره باختیم ودوم شدیم</font>.</font>&nbsp;&nbsp;</p><p><img height="370" style="height: 370px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/118903.jpg" />&nbsp;</p><p><font size="2">تیم ستاره به مربیگری جعفر کله حسین وسرپرستی حسین عبدالمالکی محمدی وحاجی آباد فینال جام عید فکر کنم سال۱۳۸۹ که حاجی آباد ۲به۱ پیروز شد&nbsp;&nbsp;</font></p><p>&nbsp;</p><p><img height="313" style="height: 313px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/118898.jpg" />&nbsp;</p><p><font size="2">ستاره سرخ</font>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img height="380" style="height: 380px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/118904.jpg" /></p><p>&nbsp;&nbsp;<font size="2">در این سال تیم ستاره سرخ ودوقلعه یکی شده وبرای بخش داری تویسرکان بازی میکردند</font></p><p></p><p> </p><hr /></font><p>فوتبال نوروز 92</p><p style="text-align: justify;"><font size="4">امسال بر خلاف سال های گذشته که همه ساله در فریازان مسابقات فوتبال برگزار میشد م</font><font size="4">سابقاتی برگزار نشد البته آقای پرویز عبدالمالکی قصد برگزاری مسابقات را داشت که به دلایلی نگذاشتند امسال مسابقات در فریازان برگزار شود.</font></p><div style="text-align: justify;"><font size="4">ولی دوتیم از روستای فریازان <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(ستاره سرخ وانتظار)</span>به مسابقات جام نوروز که در تویسرکان همه ساله برگزار می گردد اعزام شدند که این دو تیم برحسب اتفاقات نادری که فقط در فوتبال کشور ما ایران می افتد در یک گروه بودند.<br />تیم ستاره سرخ در نیمه نهایی به کندور بر خورد که با پیروزی در ضربات پنالتی به فینال سعود کرد ولی متاسفانه تیم انتظار در نیمه نهایی به کریم آباد باخت تا ستاره فینال را با کریم آباد برگزار کندو شاهد یک فینال تمام فریازانی نباشیم.<br />در فینال هم <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ستاره</span> با نتیجه قاطع <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(4 بر 0) </span>در برابر <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کریم آباد </span>به پیروزی رسید و قهرمان این دوره از مسابقات جام نوروز شد.<br />مدیریت وب فریازان این قهرمانی را به بازیکنان ت<span style="color: rgb(255, 0, 0);">یم ستاره سرخ وسرمربی این تیم جعفر یوسف گرجی</span> وبخصوص مردم خوب فریازان تبریک میگویم.<br /><img width="509" height="424" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/128522.jpg" /><br /><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تیم ستاره سرخ</span></font></div> <p></p><p>&nbsp;</p> <p></p><p></p><p>&nbsp;</p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p></p><p> </p><p></p> Tue, 4 Jun 2013 07:41:59 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/29/ شهدای فریازان http://faryazan1367.samenblog.com/26/ <p>شهدا دعا داشتند، ادعا نداشتند &nbsp;</p><p>&nbsp;<br />نیایش داشتند، نمایش نداشتند<br /> <br />حیا داشتند، ریا نداشتند<br /> <br />رسم داشتند، اسم نداشتند<br /> <br />و ما تا ابد به آنها که قمقمه ها را دفن کردند تا هوس آب نکنند مدیونیم...&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><font color="#ff0000">تا چند روز دیگه مطالبش کامل میشه.</font><br /></p> Mon, 1 Apr 2013 08:04:10 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/26/ فریازان/عکس های از روستا http://faryazan1367.samenblog.com/24/ <p> &nbsp;&nbsp;<img height="281" style="height: 281px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/124222.jpg" /></p><p>&nbsp;</p><p></p><p><img height="293" style="height: 293px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/119006.jpg" />&nbsp;</p><p>پل فریازان در&nbsp;بهار 91&nbsp;</p><p><img height="391" style="height: 391px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/119009.jpg" />&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;پل فریازان در حدود 20تا25 سال پیش</p><p><img height="293" style="height: 293px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/119007.jpg" />&nbsp;</p><p>&nbsp;<img height="380" style="height: 380px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/119012.jpg" /></p><p>این عکس در راه چما (راهی که به صحرای آقای&nbsp;خدایار&nbsp; مرحوم ماشاا... ختم&nbsp; می شود) کرفته شده.&nbsp;</p><p><img height="378" style="height: 378px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/120448.jpg" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>کولاد صحرایی در باغ های فریازان&nbsp;</p><p><img height="286" style="height: 286px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/120449.jpg" />&nbsp;&nbsp;</p><p></p><p>کوه علیسیاه پوشیده از برف&nbsp;</p><p><img height="290" style="height: 290px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/120450.jpg" />&nbsp;&nbsp;</p><p>نمایی کلی از فریازان وکوه علی سیاه&nbsp;&nbsp;</p><p><img height="381" style="height: 381px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/120451.jpg" />&nbsp;</p><p>فضایی درب مسجد و حسینیه که مرکز روستا هم می باشد&nbsp;</p><p><img height="405" style="height: 405px;" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/120452.jpg" />&nbsp;</p><p>خانه ای قدیمی که در گذشته با خشت وگل درست می شدند</p><p><img height="291" style="height: 291px;" src="http://hosseinabdolmaleki.persiangig.com/DSC04381.jpg" />&nbsp;</p><p>انتهای رودخانه در زمین های فریازان بعداز این رودخانه ازفرسفج عبور می کند</p> Mon, 25 Feb 2013 18:40:09 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/24/ پیشینه ای عبدالمالکی ها:عبدالملکی ها http://faryazan1367.samenblog.com/23/ <p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;"><font color="#00ff00" size="5">تاریخ مختصری از مهاجرت عبدالملکی وعبدالمالکی های&nbsp;ایران</font> </span></font></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">1</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">- مقدمه: </span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">عبدالملکی، عبدالمالکی، عبدالملکیان یا ملکی های غرب مازندران که در بخش های کجور(روستاهای میرکلاه، کدیر، پول)، چمستان و صلاح الدین کلا ساکن اند، همگی به عبدالملکی یا اوملکی شهرت دارند. آنها اصالتاً کرد و از نژاد آریا می باشند. شعری در همین رابطه از نگارندۀ سطور به گویش کردی عبدالملکی: قبلِ اسلام یانَه مان کردستان بی/<span> </span>نِمِه زانی پاوَه یا هورامان بی/<span> </span>هجومِ تازیِ عهدِ ساسانی/<span> </span>ایمَش آوارَه کرد، هر یَک یَه شانی </span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">2- </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">تاریخ مهاجرت:</span></font></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">1-2 <span> </span>از اورامانات به جنوب ایران: </span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">همانگونه که پیشتر گفته شد،خاستگاه نیاکان عبدالملکی قبل از اسلام در اورامانات کردستان بود امّا مشخص نیست که به چه علت و از چه زمانی بعد از ورود اسلام به کردستان، ایشان از آن مناطق کوچ کرده و به جنوب ایران مهاجرت نمودند. در همین رابطه،مکنزی نخستین سرکنسول انگلیس در رشت در سفرنامه اش (1858 میلادی) می نویسد:«[عبدالملکی ها] قرار بود که در جهاد علیه انگلیسی ها که صدراعظم وطن پرست و دیندار اسبق اعلام کرده بود بجنگد، ولی قبل از اینکه وارد مهلکه شوند جنگ خاتمه یافت و مجبور نشدند که به جنوب ایران سفر کنند. می گویند عبدالملکی ها در اصل از آن منطقه به اینجا آمده اند<a name="_ftnref1" href="http://www.samenblog.com/cpanel/#_ftn1"><span class=" "><span dir="ltr"><span class=" "><span style="font-family: Arial; font-size: 13pt;">[1]</span></span></span></span></a>.»(سفرنامه شمال،ص71) اکنون نیز عبدالملکی ها در جنوب ایران، حوالی گچساران در روستایی به نام سراب نینیز زندگی می کنند که به ملک زاده و اسد زاده شهرت دارند. ایشان بر مزار نیاکانشان نیز نام خانوادگی عبدالملکی دیده می شود و همگی خود را عبدالملکی یا اوملکی می خوانند. </span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">2-2 <span> </span>از جنوب به استان همدان:</span></font></p><p> </p><p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">بعد از مهاجرت به جنوب، عبدالملکی ها در استان همدان (محلّی بین ملایر، تویسرکان و نهاوند) هم مرز با استان لرستان ساکن شدند. در مناطقی که امروزه به این نامها معروفند: روستاهای گِرا، فَریازان، زاغه(که ساکنانش اکنون به تیمور آبادِ تویسرکان کوچ نموده اند)، نوقده، دو قلعه، فرس فج، دارانی پائین، حسین آباد قِشلاق، وِردابه، نوآورزمان و محمد آبادِ محمّد زمان.</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">3-2 از همدان(تویسرکان) به خراسان (در گز):</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">در زمان نادرشاه افشار، عبدالملکی ها (ایلاتی که اکنون در مازندران ساکن اند) به همراه طوایف زندیه به درگز قوچان فرستاده شدند و عبدالملکی های کردستان به قلعه عبدالملکی قروه تبعید گردیدند. ایرج افشار در این باره می نویسد:« مردم ایل عبدالملکی در گذشته ساکن درگز بودند ولی بنا به عللی به فارس مهاجرت کردند»<a name="_ftnref2" href="http://www.samenblog.com/cpanel/#_ftn2"><span class=" "><span dir="ltr"><span class=" "><span style="font-family: Arial; font-size: 13pt;">[2]</span></span></span></span></a>.(ایل ها،چادر نشینان و طوایف عشایری ایران،ج2،ص1078)</span></font></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">4-2 <span> </span>از خراسان (در گز) به همدان و شیراز:</span></font></p><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">پس از آن، عبدالملکی ها و دودمان زندیه از درگز خراسان به جایگاه نخستین خود یعنی لرستان و اطراف توسیرکان کوچ نمودند. احتمالا در هنگام بازگشت از درگز به استان همدان، تعداد کمی از عبدالملکی ها در بخش روداب سبزوار ساکن شدند که اکنون در آنجا حدود 12 خانوار (56 نفر) می باشند. ایل عبدالملکی در هنگامِ زمامداری کریم خان زند از لرستان و تویسرکان به شیراز می روند. میرزا تقی خان سپهر در این باره در کتاب جنگ بین الملل اوّل می نویسد: «دودمان عبدالملکی از ایل زندیه هستند. زادگاه نیاکانشان ملایر است که از آنجا به شیراز کوچ کردند و چون لطفعلی خان کشته شد خاندان عبدالملکی به فرمان پادشاه آن روز، آقا محمدخان به تهران آمدند».</span></font></p><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">5-2 از شیراز به تهران(شهریار): </span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">بنا به گفته ایرج افشار سیستانی، عبدالملکی ها پس از انقراض سلسله زندیه در سال 1169 خورشیدی به دستور آقا محمّد خان قاجار ابتدا به شهریار تهران کوچانده شدند و بعد از یک سال به نور و کجور مهاجرت می نمایند<a name="_ftnref3" href="http://www.samenblog.com/cpanel/#_ftn3"><span class=" "><span dir="ltr"><span class=" "><span style="font-family: Arial; font-size: 13pt;">[3]</span></span></span></span></a>. (ایل ها،چادر نشینان و طوایف عشایری ایران،ج2،ص1078)</span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">6-2 از تهران(شهریار) به مازندران(بخش کجور):</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">عبدالملکی ها در زمان آقا محمد خان قاجار، بعد از یک سال اقامت در شهریار تهران در سال 1169 خورشیدی، به مازندران غربی(بخش کجور) کوچانده شدند. روستاهای عبدالملکی نشین مازندران غربی عبارتند از: سید محلّه، کش کوه و خرم آباد (تنکابن)،روستاهای کدیر، پول، میرکلا و خاچک( بخش کجور) و روستای صلاح الدین کلا (بخش نور). البته ناگفته نماند که این خانواده های عبدالملکی به دلیل کمی جمعیت و ازدواج با بومیان منطقه،زبان مادری و اورامی خود را فراموش نمودند و امروزه به زبان تبری تکلم می کنند.</span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;"><span> </span>در زمان اقامتشان در کجور بود که جنگ های ویرانگر ایران و روسیه تزاری در زمان پادشاهی فتحعلی شاه قاجار آغاز شد.در این جنگ ها که از سال 1218 هجری قمری آغاز گردید، عبدالملکی ها به سرکردگی جعفرخان عبدالملکی از پیادگان معروف عباس میرزا بودند که فقط در یک روز برای جلوگیری از هجوم توپهای ژنرال دالوف روسی، چهارصد شهید تقدیم ایران نمودند.</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">عبدالملکی ها در جنگهای ایران و افغان هم شرکت فعال داشتند و در این نبردها یکی از بزرگان این ایل به نام رشید خان عبدالملکی، نیای زنده یاد حاج رشید اکبری عبدالملکی از حسین آباد در راه دفاع از خاک به همراه جوانان دیگر عبدالملکی شهید شد.</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">7-2از کجور به چهارقلعه عبدالملکی (شهرستان بهشهر):</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">به گفته ایرج افشار سیستانی، ایل عبدالملکی در سال 1275 هجری قمری برای مقابله با مهاجمان ترکمن به چهار قلعه عبدالملکی انتقال یافتند.بنا به روایت خودشان در زمان آمدن به مازندران، حدود چهار هزار نفر خانوار بودند؛ امّا در اثر آب و هوای این منطقه تعدادشان به ششصد خانوار تقلیل یافت<a name="_ftnref4" href="http://www.samenblog.com/cpanel/#_ftn4"><span class=" "><span dir="ltr"><span class=" "><span style="font-family: Arial; font-size: 13pt;">[4]</span></span></span></span></a>. (ایل ها،چادر نشینان و طوایف عشایری ایران،ج2،ص1078</span><span lang="FA"> )</span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">چهار طایفه عبدالملکی شامل این روستاها می شود: زاغمرز، زینوند، امیر آباد و حسین آباد. زبان اهالی چهارقلعه عبدالملکی، همان زبان زیبای کردی اورامی است و عبدالملکی های چهارقلعه بعد از قرن ها دوری از خاستگاه نیاکانشان همچنان حافظ سنت ها،زبان و فرهنگ اجدادی شان هستند. می توان نمونه هایی از این باورها را در امثال،کنایات و اشعار کردی شان مشاهده نمود. </span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">3- </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">صاحب منصبان ایل عبدالملکی:</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt;"> </span></font></div><p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">روسای ایل عبدالملکی از زمان زندیه تا پهلوی اول به ترتیب تاریخی از این قرارند:1.عبدالرزاق خان عبدالملکی،2.صادق خان عبدالملکی 3. ابدال خان عبدالملکی(دوران زندیه)، 4. جعفر خان عبدالملکی 5.بسطام خان عبدالملکی 6. شکرالله خان عبدالملکی 7.جعفرخان عبدالملکی 8.سرتیپ عسگر خان عبدالملکی(عظام الملک) 9.جعفرخان عبدالملکی(عظام الملک کوچک) 10.سرتیپ قاسم خان عبدالملکی (هژبرالدوله) </span><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt;"> (دوران قاجاریه و اوایل پهلوی) </span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">4- زبان و گویش: </span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">گویش عبدالملکی شاخه ای از گویش اورامی است. البته امروزه گویش های غیر کردی عبدالملکی در گویش عبدالملکی ها وارد شده است که دلیل آن را باید در دور بودن عبدالملکی ها از خاستگاه نیاکانشان دانست؛ و مهاجرت های اجباری به مناطق شرق، جنوب و شمال ایران برای حراست و مرزبانی از خاک سرزمین. اما با این وجود، زبان و فرهنگ بیگانه هنوز نتوانسته است به طور کامل این گویش شیرین اورامی را دستخوش حوادث و خواسته های خود قرار دهد.</span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">امروز عبدالملکی های ایران بنا به آگاهی و باوری که به فرهنگ اصیل پدری خود دارند، هنوز گویش کردی عبدالملکی را حفظ کرده و بعد از گذشت هزار و اندی سال جدائی از سرزمین نیاکانشان، به زبان مادری تکلم می کنند. برای نمونه به تعدادی از واژگان و فعل های عبدالملکی اشاره می کنم: کِناچو= دختر، کُورَه= پسر، یانَه= منزل، ویرگاه= غروب، <span> </span>گیجی= پیراهن، زام= زخم، فیکه= سوت، اَوِر= آتش، آرگاه= جای آتش. کیانام= فرستادم، شانام= انداختم، تاشام = تراشیدم، لوآیم= رفتم. پرسایم= پرسیدم. فهرست کاملی از این افعال و واژگان در کتاب «امثال و اشارات و واژگان کردی عبدالملکی» تالیف نگارنده این سطور آمده است و خوانندگان را به این کتاب<a name="_ftnref5" href="http://www.samenblog.com/cpanel/#_ftn5"><span class=" "><span dir="ltr"><span class=" "><span style="font-family: Arial; font-size: 13pt;">[5]</span></span></span></span></a> ارجاع می دهم. </span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">عبدالملکی ها هنوز مانند اورامی زبان ها، فعل خوردن را اینگونه صرف می کنند: واردِم، واردِد، واردِش، واردِمان، واردِتان، واردِشان (گویش ژاورو). در گویش اورامی(بخش اورامان) سه نوع آخر اینگونه تلفظ می شود: واردِما، واردِتا، واردِشا. بنابراین نتیجه می گیریم که گویش عبدالملکی به گویش ژاورویی از بخش اورامان نزدیک تر است.در اینجا باید گفت که جز زبان مادری هیچ دلیلی برای بیان هویت وجود ندارد.</span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">5- <span> </span>تالیفات،تحقیقات و همایش در زمینه تاریخ و زبان عبدالملکی ها: </span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">تاکنون کتاب های ارزشمندی در زمینه تاریخ، زبان و فرهنگ ایل عبدالملکی نگاشته شده است که به ترتیب تاریخی عبارتند از: 1. منظومه «برای تو زاغمرز» که توسط استاد روانشاد قدرت الله یاسمی عبدالملکی سروده شده و به همّت آقای مهندس مسعود رحمتیان عبدالملکی و با مقدمه آقای مهندس جلال ابوطالبی عبدالملکی به چاپ رسیده است. 2. «پیشینه عبدالملکی ها در مازندران و کردستان» تالیف حسن سلیمی عبدالملکی که در سال 1381 توسط انتشارات شلفین به چاپ رسیده است. کتاب «امثال و اشاره و کنایه و تطبیق واژگان عبدالملکی با معادل فارسی» تالیف «حسن سلیمی عبدالملکی» که در سال 1387 توسط انتشارات شلفین منتشر شد. کتاب «تاریخ ایل عبدالملکی» تالیف «رضا عبدالملکی» که در سال 1388 توسط انتشارات شلفین منتشر گردید. و کتاب «تاریخچه دیرین عبدالملکی ها» تألیف «جمشید عبدالملکی» که توسط مولف در سال 1388 انتشار یافت. آقای احمد فاتحی عبدالملکی نیز از نویسندگان عزیز عبدالملکی است که کتابش با عنوان «گنج سخن» توسط انتشارات «نشر روح» در سال 1384 به چاپ رسید. البته باید در اینجا از شاعران خوش قریحه عبدالملکی نیز یاد کرد که با مجموعه های شعری خود، برگ زرینی به تاریخ ادبیات و فرهنگ عبدالملکی ها افزوده اند.شاعر ارجمند، استاد محمدرضا عبدالملکیان که از مجموعه کتابهایش می توان به این موارد اشاره کرد: مَه در مِه 1354، ریشه در ابر 1366،رباعی امروز1366، رد پای روشن باران 1374،آوازهای اهل آبادی 1374، ساده با تو حرف می زنم 1382، گل چه پایان قشنگی دارد 1383، حالا که آمده ای 1384، پل خواب 1386،حالا که رفته ای1387. شاعر گرامی صمد عبدالمالکی(درخشان) از روستای فریازان تویسرکان،صاحب «دیوان درخشان» که در سال 1386 انتشار یافت. شاعر جوان،گروس عبدالملکیان که کتابهایش از این قرارند: «پرنده پنهان» 1381، «رنگ های رفته دنیا» 1383، «سطرها در تاریکی جا عوض می کنند» 1385. در پایان باید از شاعر جوان عبدالملکی، آقای مهرداد جهانگیری نیز یاد کرد که مجموعه ای از شعرهایش توسط «دفتر شعر جوان» به زودی روانه بازار خواهد شد.</span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">غیر از این کتاب ها، می توان به همایش سراسری عبدالملکی های ایران اشاره کرد. نخستین «همایش پیوند با تبار و دیار عبدالملکی های ایران» در زاغمرز(مرداد 1389) با دبیری نگارنده این مقاله برگزار گردید. سخنرانان همایش عبارت بودند از: استاد دکتر سوران کردستانی(محقق و شاعر کُرد)، استاد محمدرضا عبدالملکیان(شاعر معاصر و مدیر دفتر شعر جوان ایران)، دکتر حسین اسلامی(محقق و رئیس پژوهشکده ساری شناسی)، استاد محمّد رشید امینی(نویسنده و شاعر پاوه ای)، آقای هادی سپنجی (شاعر) آقای جمشید عبدالملکی(محقق تاریخ عبدالملکی ها)، شاعر توانای عبدالملکی ها استاد صمد خان عبدالمالکی از فریازان توسیرکان، دکتر رضا عبدالملکی(نویسنده کتاب تاریخ ایل عبدالملکی)، مهرداد جهانگیری(روزنامه نگار و شاعر عبدالملکی) و اینجانب حسن سلیمی عبدالملکی. در پایان باید اشاره کرد که نگارنده این سطور غیر از این کتابها، مقالاتی هم درباره عبدالملکی ها نوشته است که به دو زبان اورامی و فارسی در نشریات اهورا و اورامان به چاپ رسیده است. <span> </span><span> </span></span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">6- اصل و نسب کردی عبدالملکی ها:</span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">بعضی از محققین و مورخین، عبدالملکی ها را قشقائی، لُر، افشار و ممسنی دانسته اند که دکتر رضا عبدالملکی در کتاب «تاریخ ایل عبدالملکی» با دلایل تاریخی، عبدالملکی ها را کُرد دانسته و نظر ایشان را اصلاح نموده است. علاوه بر این، نگارنده در پی مسافرت های فراوان به مناطق کردنشین اورامانات ایران و عراق، انجام تحقیقات میدانی در این مناطق، مصاحبت با اهل زبان و نویسندگان حوزه فرهنگ و ادبیات اورامی و نیز با شرکت در همایش های پژوهشی در زمینه زبان اورامی، به این نتیجه رسیده است که گویش عبدالملکی شاخه ای از گویش اورامی می باشد و زبان اورامی، مادر گویش های اورامی، زنگنه ئی، باجلانی، لکی، کاکایی، زازاکی، کنوله ئی و عبدالملکی است. اکنون در اینجا به منظور توضیح این مناطق،اشخاص و همایش های مورد اشاره، خوانندگان را به بعضی از موارد توجه می دهم تا ایشان نیز تا حدودی با این اشخاص و مناطق آشنا گردند.</span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;"><span> </span>الف- مناطق: مسافرتهای تحقیقاتی به کردستان ایران، بخش اورامانات(ژاورو،تخت و لهون)، حجیج، اورامان، کماله، دزلی، سنندج، مریوان، سقز، قروه و قلعه عبدالملکی. کردستان عراق: شهرستان های سلیمانیه، هولر،روستای تویله در بخش اورامان لهون. استان کرمانشاه: پاوه، کامیاران، پالنگان، جوانرود و کنگاور. استان همدان: شهرستان تویسرکان و روستاهای گِرا، فَریازان، زاغه و روستاهای مورد اشاره در بخش «مهاجرت از جنوب به غرب».</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">&nbsp;</span></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">ب- اشخاص: مصاحبت با آقایان محمّد رشید امینی(محقق و شاعر)، دکتر سوران کردستانی (پژوهشگر تاریخ کرد)، احمد نظیری(نویسنده و محقق)، معتصم شافعی(فعال فرهنگی در پاوه)، هورامان بهرامی(سردبیر مجله اهورا)، هادی سپنجی (شاعر و نویسنده پاوه ای)، امیر امینی (محقق و نویسنده پاوه ای)، فاتح رحیمی</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">(نویسنده دستور زبانی اورامی) </span><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">و گویشوران ماچو زبان بخش کردستان عراق: ماموستا کاک ایوب رستم (نویسنده، شاعر و رئیس مرکز روشنفکری هورامان لهون)، کاک جمیل هورامی(از بنیانگذاران مرکز روشنفکری هورامان لهون) و آقای کاکائی(رئیس فرهنگ سابق اقلیم کردستان و مشاور آقای مسعود بارزانی).</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">ج- همایش ها: شرکت در همایش اوارمان شناسی(سروآباد)، همایش اورامان شناسی(دانشگاه سنندج،1384)، همایش مشاهیر اورامانت (شهرستان پاوه، 1386)، فستیوال اورامان (ویژه ماچو) در سلیمانیه کردستان (2009 میلادی)</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp; 7- گفته های ماموستا مردوخ کردستانی و کورت فریشلر آلمانی درباره عبدالملکی ها و خاستگاه اورامان:</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">در اینجا لازم می دانم برای آگاهی بیشتر خوانندگان عزیزان به خاستگاه نیاکان عبدالملکی، به کتاب ارزشمند برادر عزیزم، کاک جمشید عبدالملکی تحت عنوان «تاریخچه دیرین عبدالملکی» اشاره ای کرده تا بتوانیم محلّ زندگی نیاکانمان را به خوانندگان عزیز معرفی نمائیم؛ که از زبان ماموستا مردوخ و نویسنده آلمانی تبار کورت فریشلر بیان گردیده است. </span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">کاک جمشید عبدالملکی در کتاب خود(تاریخچه عبدالملکی ها)، از قول ماموستا مردوخ مؤلف تاریخ و جغرافیای مناطق کردستان چنین آورده است: «[ساکنان] قلعه های ناحیه قروه، قبلاً در اورامانات و مناطق جنوب غربی آن ناحیه با شغل گله داری و تفنگچی گری زندگی می کردند.» (تاریخچه دیرین عبدالملکی ها،ص 112) و در همین کتاب آورده است که «زندگی دیرینه اوملکی ها در مناطق اورامان و در قسمتی از ناحیه اورامان جنوب غربی، مشرف به جوانرود و در کوهستانهای صعب العبور در عصر مادی ها به گله داری و نظامی گری سپری می شد.» (همان کتاب،ص 121)</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">همچنین کاک جمشید عبدالملکی در کتاب خود به نقل از کتاب «کنیز شاهزاده خانم فرعون»، تألیف کورت فریشلر آلمانی آورده است: یکی از مردان رومی(یونانی) که از جنگ با ایرانیان در ناحیه آذربایجان شرقی، نزدیکیهای میانه، شکست می خورد؛ پس از جنگ، با باقی مانده سپاه خودش عازم روم می شود، او ابتدا از دامنه های زاگرس و از منطقه اورامانات رهسپار عراق کنونی و آنگاه عازم سوریه بوده، می گوید:در ارتفاعات و دامنه کوههای ناحیه ی غربی ایران به طایفه پر جمعیتی برخورد کردیم به نام اوملک یا ایوملک. آنان مردانی سلحشور و جنگجو بودند و احشام زیادی داشتند. در آن موقع از سال، زمستان بود و هوا خیلی سرد بود. راه را بر ما بستند و عده ای از ما کشتند و ما ناچاراً به التماس افتادیم<span> </span>که گرسنه هستیم اوّل کمی غذا به ما بدهید بعداً هر چه می خواهد انجام دهید، عده ای از سران این طایفه که معلوم بود رؤسای آنها هستند در یک مکان جمع شدند. بعد از مشورت برای باقی مانده از افرادم آتش روشن کردند و غذای کافی در اختیار ما گذاشتند و مانند اسرا با ما رفتار می کردند. چون بر خورد با اوملک ها نزدیک غروب بود در مکانی مخصوص ما را جای دادند و برای ما آتش روشن کردند و تا صبح از نگهبانی غفلت ننمودند . بعد از اینکه آفتاب طلوع نمود به قدر کافی غذا در اختیار سپاه من گذاشتند و ما را آزاد نمودند. با وجود اینکه اوملک ها می دانستند ما یونانیها دشمن ایرانی ها هستیم، بعد از اینکه عده ای از سربازانم کشته شدند من به التماس افتادم و آنها هم با ما خوب رفتار کردند. دانستم که ایرانیها مخصوصاً این طوایف کرد، مهمان نوازند ولو اینکه دشمن آنها باشد.» </span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">ماموستا مردوخ</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt;"> در کتاب «تاریخ و جغرافیای مناطق کردستان» آورده است: زندگی دیرینه اوملکی ها در مناطق اورامان و خصوصا در قسمتی از ناحیه جنوب غربی اورامان، مشرف به جوانرود و نیز در کوهستانهای صعب العبور در عصر مادی ها به گله داری و نظامی گری سپری می شد».(تاریخچه دیرین عبدالملکی ها،ص 123)<span> </span></span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"></div><p> </p><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;"><span> </span>با استناد به گفته های کورت فریشلر(مذکور در بالا) و ماموستا مردوخ، به این نتیجه می رسیم که خاستگاه نیاکان عبدالملکی در کردستان بخش اورامانات بوده و این خاستگاه طبق اشاراتی که در این مقاله آمده است، بخش ژاورو(احتمالاً بیساران، پالنگان، جوانرود و ناحیه پاوه) محل زندگی نیاکان عبدالملکی به هنگام برخورد به فرمانده و سپاه یونانی می باشد که در اواخر حکومت اسکندر و قبل از حکومت سلوکیان و اشکانیان بوده است. نتیجه این مشاهدات و گویش حال حاضر عبدالملکی ها گواه این مدعاست که خاستگاه عبدالملکی ها اورامانات و گویش آنها اورامی می باشد.</span></font></p><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">پراکندگی فعلی عبدالملکی ها:</span></font></div><p> </p><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">هم اکنون بخش عظیمی از جمعیت عبدالملکی های ایران در چهارقلعۀ عبدالملکی(بهشهرِ مازندران) و مناطقی بین ملایر، تویسرکان و نهاوند ساکن اند. بعد از آن باید به عبدالملکی های قلعۀ شهرستان قروۀ سنندج اشاره کرد. عبدالملکی های مهاجر به حومۀ تهران و قم نیز در مرتبۀ بعدی از نظر تعداد خانوار و جمعیت، قرار دارند که در شهرهای مامازن، خاتون آباد، نظرآباد، شهریار، هشتگرد و شهرستان قم ساکن اند. باید گفت که احتمالا در روستاهای آب باریک و شکرآبادِ الیشتر استان لرستان نیز تعدادی از جمعیت عبدالملکی ساکن اند. در غرب مازندران، عبدالملکی ها و ملکی ها که همان خانواده های عبدالملکی هستند ساکن بوده و مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته اند. در پایان باید به عبدالملکی های روداب سبزوار نیز اشاره کرد که در حدود دوازده خانوار بوده و اکثرشان به شهرهای بزرگ خراسان مهاجرت نموده اند. در اینجا از خوانندگان این مقاله درخواست می شود که اگر اطلاعاتی بیشتر از مطالب این مقاله، دربارۀ عبدالملکی ها و سکونت گاه هایشان در دست دارند با شماره هایی که در پایان مقاله آمده است ارتباط برقرار نمایند تا نویسنده را در جهت شناسایی دقیق تر عبدالمکی ها و مطالعۀ تاریخشان یاری رسانند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">نویسنده <u><font color="#0066cc">پژوهشگر ارجمند حسن سليمي عبدالملكي</font></u></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;"><p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;">تماس با نگارنده (حسن سلیمی عبدالملکی)<span> </span>تلفن منزل:01525352614 </span></font></p> <div style="text-align: justify;"></div> <p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;">تلفن همراه: 09111569149 <span> </span>ایمیل: </span><span style="font-family: Arial; font-size: 13pt;"><a href="mailto:ileabdolmaleki@yahoo.com"><span style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="ltr">ileabdolmaleki@yahoo.com</span></a></span><span style="font-family: Arial; font-size: 13pt;" dir="ltr"><span> </span></span></font></p> <div style="text-align: justify;"></div> <p class=" " style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: Arial; font-size: 13pt;" dir="ltr"> </span></font></p></span></font></div> Fri, 15 Feb 2013 21:04:24 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/23/ شغل اکثریت مردم روستا http://faryazan1367.samenblog.com/17/ <p> <font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl"><font size="3">شغل اکثر مردم روستای فریازان کشاورزی<span>&nbsp; </span>ودامداری است. مردم روستا محصولاتی از قبیل کندم، جو، لوبیا ، سیب زمینی ، کوجه ودر چند سال اخیر سیر کاری در روستا رونق خوبی پیدا کرده است ومردم بیشتر به سیر کاری روی آورده اند. که این محصول خواص دارویی زیادی را دارد ماند:</font></span></p><p align="justify"><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font><font>سير اثر نيكويي در ضد عفوني كردن معده دارد، ولي نبايد آن را زياد مصرف كرد.</font></font></p><p align="justify"><font size="3" face="Times New Roman"> </font><font size="3">سير، رسوبات خون را حل مي كند. از اين رو مصرف سير به كساني كه درد مفاصل دارند، نقرس گرفته اند و يا به رماتيسم مبتلا شده اند توصيه مي شود. سير ادرار را زياد مي كند و فشار خون را پايين مي آورد.<br /> سير، بهترين درمان براي فراموشي و نسيان است، خوردن سير كدورت ذهن را از بين مي برد.<br /> سير، بهترين تقويت كننده پياز مغز است و روي مغز تأثير نيكو دارد. خوردن سير عضلات قلب را به نشاط مي آورد و به وسيله اين گردش خون منظم مي شود. مصرف سير مجاري تنفس وخون را پاك مي كند و به اين وسيله از تنگي نفس مي كاهد.<br /> سير برخي از انواع سل ريوي را معالجه مي كند به خصوص وقتي كه با شير ممزوج باشد. سير، براي معالجه اسهال و برونشيت و سردرد و زكام مزمن و ضعف حافظه و سرگيجه سودمند است.<br /> سير در برابر امراض بسياري مانند تب، مقاوم است. سير، پوست بدن را خوشرنگ و گونه ها را سرخ و روده ها را از عفونت ها پاك مي كند ( به خصوص در اطفال) و با اين خاصيت انسان را در مقابل بيماري تيفوئيد و ديفتري محافظت مي كند.<br /> سير، سنگ كليه را از بين مي برد و كرم هاي نازك شكم اطفال را نابود مي كند.<br /> سير، فلج و رعشه را معالجه مي كند و در مورد مالاريا و بي خوابي خيلي مفيد است.</font></p><p align="justify"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><font size="3">ولی در کل باید بگویم که گندوم وجو بیشتر کشت می شود.بر خی از کشاورزان روستا توانسته اند برق را جانشین موتور هایی کنند که با سروصدای زیاد توسط آنها آب را از چاه بیرون میکشیدند و گشت زمین های خود را به صورت آبیاری بارانی آب بدهند.در حال حاضر بیشتر خانواده ها در کنار کشاورزی به گاوداری<span>&nbsp; </span>وگوسفند داری(به صورت سنتی در حیاط منزل) می پردازند که درآمد کوچکی از فروش شیر وگوشت آنها بدست می آورند.</font></p><p align="justify"><font size="3"><font><font face="Times New Roman"> </font></font><font>اکثر کشورزان روستا در میان زمین های کشاورزی خود درخت های گردو ،سیب ، البالو ،هلو وشلیل نیز دارند ونیز باغ های انگور در این روستا زیاد می باشد که بخشی از انگور این باغ ها را می فروشند.&nbsp;</font></font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "></p><font><font size="3"><hr /><font face="Times New Roman"> </font></font></font><p><font size="4">کشاورزی در فرهنگ اهل بیت</font></p><p align="left" dir="rtl" style="background: none repeat scroll 0% 0% white; text-align: right; line-height: 21.7pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" class=" "></p><div align="right"><font size="3" face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman"> </font><font> </font><font> </font><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl" style="width: 100%;" class=" "><tbody><tr><td style="padding: 0cm; border: medium none rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><span lang="AR-SA"><font>کشاورزی در فرهنگ اهل بیت(ع) از اهمیت بسیار بر خور دار است. این کار نه تنها در کلمات آن بزرگان مورد بیشترین تاکید قرارگرفته، بلکه اکثر پیامبران الهی، پیشوایان معصوم و بندگان صالح عملا به این کار پرداخته و به آن افتخار کرده اند. آن بزرگان کشاورزان را انسانهایی ارزشمند، متوکل، نیکوکار، صاحب پاک ترین و حلال ترین شغل ها و سودمند به حال جامعه معرفی کرده،در جهان آخرت، صاحب بهترین مقامات دانسته اند. اهمیت و ارزش دادن به کشاورزی در فرهنگ غنی اسلام تا آنجا پیش رفته که ذات مقدس باری تعالی در قرآن خودش را کشاورز معرفی کرده، خطاب به مردم می فرماید: «افرایتم ما تحرثون. ء انتم تزرعونه ام نحن الزارعون »<font size="3"><sup> </sup>آیا ندیدید تخمی را که در زمین می کارید؟ آیا شما کشاورزید یاما؟ آری، کشاورز حقیقی منم!</font></font></span><font color="#ffffff"> </font></td></tr></tbody></table><font size="3" color="#ffffff"> </font></div><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><font size="3" color="#ffffff"> </font></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> Fri, 1 Feb 2013 20:48:16 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/17/ فریازان/شاعر ، صمد عبدالمالکی(درخشان) http://faryazan1367.samenblog.com/16/ <p align="justify" style="direction: rtl;"> <font size="3" face="Times New Roman"> </font><span lang="FA" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p align="center" style="direction: rtl;"><img height="241" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/113656.jpg" /></p><div align="justify"></div><p></p><p align="justify" class=" "><span lang="FA" dir="rtl"><font size="4">نام شاعرصمد ونام خانوادگی اش عبدالمالکی <span style="color: lime;">(ملغب به درخشان)</span> است که منصوب به عبدالملک سامانی آخرین سلسله سامانی می باشد. پدرش محمدرضا خان از سواران بنام وخوشنویس بوده است.مادرش عالی نصب از فرزندان سوری ها و خوانین رودآور بوده است.درخشان کشاورزی فعال وکوشا است ودر حال حاضر به باغداری وکشاورزی در زادگاهش روستای فریازان مشغول است.</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" class=" "><span lang="FA" dir="rtl"><font size="4">از کودکی قریحۀ شاعری<span>&nbsp; </span>وذوق لطیف هنری داشته وبرای پرورش این قریحه بخصوص در سال های اخیر زحمات زیادی را کشیده است که از جمله می توان به حضور منظم اودر کلاس های برسی شعر شورای شعر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در تهران ،تالار رودکی وبعضا در تالار وحدت برگزار میشده است اشاره کرد.</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"><font size="4">اساتید درخشان در آن جلسات عبارتند بوده اند از:</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"><font size="4">مرحوم حسین لاهوتی(صفا)</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"><font size="4">عبداله الفت</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"><font size="4">مرحوم مهرداد اوستا </font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"><font size="4">مشفق کاشانی </font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" class=" "><font size="4"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;">استاد ستوده</span></font></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" class=" "><span lang="FA" dir="rtl"><font size="4">درخشان بیشتر طبع خود را در غزل آزموده و اشعار او آکنده از احساسات لطیف شاعرانه است. به نظر می آید طبیعت سر سبز ومصفای تویسرکان وبخصوص زادگاهش فریازان بر اشعار شاعر ثأثیر شگرفی داشته، چرا که نشاط ، شادی ،سرمستی وشوریدگی در اشعار درخشان مألوف با طبیعتی آکنده از زیبایی وطراوت شده است.</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"> </span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"><font size="4">رسید مژده <span>&nbsp;</span>که آید به <span>&nbsp;</span>بوستان صنمی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span></font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 170.3pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"><font size="4"><span>&nbsp; </span>جهان شود گلستان زناز خوش قدمی</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"><font size="4">رسد به نوک گیاهان سحرگاهان شبنم</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ز باد صبح نماند به چهره گردغمی</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl"> </span><span lang="FA" dir="rtl"><font size="4">درخشان همسری دارد در مهربانی کم نظیر ودر کدبانویی شهره ، با دوستان شاعر چون خواهری مهربان برای شاعر نه همسر ، بلکه مادری دستگیر وهمراه است.</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl"><font size="4">اگر چه شاعر از داشتن فرزند محروم است ، اما به جای فرزند خداوند <span>&nbsp;</span>اشعاری به او داده است که ماننده فرزند آنهارا پروریده و اکنون بازنشسته وانها را به مجله چاپ آراسته است.</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl"><font size="4">درخشان از خواهری نام می برد فاطمه نام که در زندگی او نقش بسزای داشته ، واگر قریحۀ شاعری وروحیه ای هنری در درخشان وجود دارد حاصل محبت های بی دریغ همسر و خواهری است که گرمای محبت شاعر را سرشار و گلستان عشق او را اسر نموده است .</font></span></p><p align="justify"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"><font size="4">در حال حاضر اشعار صمد در کتاب دیوان درخشان در 1000 جلد درزمستان <span>&nbsp;</span>سال 1386 </font></span><span lang="FA" dir="rtl" style="color: lime;"><font size="4">با رده بندی 62/1 فا8<span>&nbsp; </span>وشماره کتابشناسی ملی 1106476 به چاپ رسیده است.</font></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "></p><p style="margin: 0cm 255.35pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl"> </span></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3"> </font></font></p><p><font size="3"> <font face="Times New Roman"> </font></font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">دلبرم <span>&nbsp;</span>رفت <span>&nbsp;</span>و نگه <span>&nbsp;</span>بر <span>&nbsp;</span>من <span>&nbsp;</span>بیمار <span>&nbsp;</span>نکرد</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 205.75pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">آنکه <span>&nbsp;</span>بود <span>&nbsp;</span>اهل <span>&nbsp;</span>وفا با منش اینکار <span>&nbsp;</span>نکرد</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">دام <span>&nbsp;</span>گسترد <span>&nbsp;</span>از آن <span>&nbsp;</span>خرمن <span>&nbsp;</span>کیسوی <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>بلند</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 205.75pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">آن چه افسون زمهان بود که آن یار نکرد</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">چون دلم شد به خم زلف کجش سخت اسیر</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 205.75pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">مختصر رحم <span>&nbsp;</span>بر این مرغ <span>&nbsp;</span>گرفتار نکرد</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">شرح حال از چه نویسم <span>&nbsp;</span>که <span>&nbsp;</span>در ایّامی چند</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 205.75pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">آنچه معشوقه <span>&nbsp;</span>بدید <span>&nbsp;</span>از من و انکار <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>کرد</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">عهد ها بست چو گل رقعه ز رخسار گشود</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 205.75pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">لیک <span>&nbsp;</span>دروقت عمل رو به خریدار <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>نکرد</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">چرخ <span>&nbsp;</span>وارونه <span>&nbsp;</span>اگر <span>&nbsp;</span>قاتل <span>&nbsp;</span>خون خوار <span>&nbsp;</span>نبود</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 205.75pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">پس چرا دوش مرا جز غم <span>&nbsp;</span>دل با ر نکرد</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">از عزیزان چه <span>&nbsp;</span>بگویم که <span>&nbsp;</span>به پروازی <span>&nbsp;</span>چند</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 205.75pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">پر زنان <span>&nbsp;</span>بار دگر جا بر سر دیوار <span>&nbsp;</span>نکرد</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">دیدی آخرکه <span>&nbsp;</span>دلا <span>&nbsp;</span>این <span>&nbsp;</span>فلک <span>&nbsp;</span>پاک <span>&nbsp;</span>سرشت</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 205.75pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">پرورش <span>&nbsp;</span>داد <span>&nbsp;</span>ولی <span>&nbsp;</span>رحم <span>&nbsp;</span>دگر <span>&nbsp;</span>بار <span>&nbsp;</span>نکرد</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">در خزان میکشد آن سبزه وگل <span>&nbsp;</span>را به چمن</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 205.75pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">آن چه <span>&nbsp;</span>بد بود <span>&nbsp;</span>که <span>&nbsp;</span>با <span>&nbsp;</span>یار <span>&nbsp;</span>وفا دار <span>&nbsp;</span>نکرد</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">شاهدان را <span>&nbsp;</span>بخمد <span>&nbsp;</span>قامت وغمخوار <span>&nbsp;</span>نگشت</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 205.75pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">کین چونین رحم <span>&nbsp;</span>بر آن سر وسپیدار نکرد </span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 141.95pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl"> </span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 113.6pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">ای درخشان ثمر از دولت این چرخ مجو</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 113.6pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl">چون کسی را بخوداز روی وفا یار نکرد</span></p><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 141.95pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl"> </span></p><p align="center"></p><p align="center"><font size="3"> </font></p><p style="margin: 0cm 0.2pt 0pt 0cm;" class=" "><span lang="FA" dir="rtl"> </span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p class=" "><span lang="FA" dir="rtl"> </span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p class=" "><span lang="FA" dir="rtl"> </span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> Fri, 1 Feb 2013 20:10:27 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/16/ بازی های محلی http://faryazan1367.samenblog.com/14/ <p align="justify"><font color="#00cc33" size="3">گولو بازی(تیله بازی)</font></p><p align="justify"></p><p align="justify"><font size="3"><font color="#000000"><font color="#00ff00">&nbsp;گولو بازی</font>&nbsp;<font color="#000000"> که در زبان ادبی همان</font><font color="#ffffff"> <font color="#00ff00">تیله بازی</font> </font></font><font color="#000000">است ،بازی است که بچه ها بازی می کند وبیشتر در موقع عید نوروز بازی می شود .در این بازی که باید تعداد بازی کنندگان آن از 2نفر به بالا باشد تا6یا 7 نفر&nbsp;که تعدا بیشتر هم می شود ولی معمول آن تا هفت نفر است.&nbsp;</font></font></p><p align="justify"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="justify"><font size="3">هر گیم بازی باید، بازی کنندگان هرکدام یک سکه روی زمین(به صورت&nbsp;عمود)&nbsp;پشت سر هم&nbsp; می کارند و شرط میکند که هر گیم از سره چند تومان باشد.بعد&nbsp; از اولین سکه فاصله ای راتعین می کند وهرکس به گولوی خو به طرف سکه ها نشانه گیری می کنند هرکس که اولین سکه را بزند در دال بعد (گیم )<font color="#00ff00">سَلار</font> &nbsp;است ،در ضمن کسی که سکه ای را با گولوی خود میزند می تواند دوباره بازیرا ادامه دهد.&nbsp;</font></p><p align="justify"><font size="3">در بازی ،بازی گنندگان می توانند گولوی یکدیگر را نشانه رفته و همدیگر را بزنند واز بازی خارج کنند کسی که اول گولوی او را بزنند در دال بعد او <font color="#00ff00">قیر </font>است (یعنی باید آخرین نفر در دال بعد از سر خط شروع نشانه گیری کند) وکسی که آخرین سکه را بزند باید دوم نفر در دال بعد سکه ها را نشانه بگیرد (که در بازی به او میگویند تو <font color="#00ff00">پی</font> هستی)&nbsp;.&nbsp;</font></p><p align="justify"><font size="3">هردال(گیم) وقتی که همه سکه هارا با گولوی خود میزدند یا گولوی همدیگر را میزدند و یک نفر در بازی باقی می ماند اون دال تمام می شد و دوباره از سر خط شروع بازی آغاز میشد.&nbsp;</font></p><p align="justify"><font size="3">هر کس هم که پولش تمام می شود از بازی اوت می شود.</font></p><p align="justify"></p><font size="3"> </font> Thu, 31 Jan 2013 15:52:01 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/14/ فریازان http://faryazan1367.samenblog.com/13/ <p align="justify"></p><p align="justify"><font size="3"><font color="#00ff00">پریازان </font>همان <font color="#00ff00">فریازان</font> است. درست مثل پارس که مقصود همان فارس است.<br /><br /> در زمان ایران باستان هرگاه میخواستند کلمات را قدرت ببخشند وآنرا اهورایی ومقدس کنند از واژه <font color="#00ff00">(( فر ))</font> در ابتدای کلمات استفاده میکردند، مانند فرهنگ که از فر +آهنج که بعدها بصورت فرآهنگ وسپس فرهنگ درآمد؛ فریازان از دو واژه (فر ) به معنای شکوه، عظمت و قدرت و <font color="#00ff00">( یازان )</font> یعنی مبارزان و جنگجویان قوی میباشد.<br /><br />مصداق این احتمال هم وجود چهار تپه باستانی در روستای فریازان است. یکی از این تپه ها، تپه معروف گرعوا ( گبرآباد ) است. این تپه ها، پادگانهایی برای این جنگجویان قدرتمند قوم (ماد) درجنوب کوه الوندبوده است. کمی پائین تر از فریازان و به موازات رودخانه کرزانرود در ضلع جنوبی فریازان، روستای (فرسفج) به معنای (چراگاه اسبان ) محل چرای خیل اسبان این جنگجویان قدرتمند بوده است که در تاریخ قوم ماد در همدان، کمتر به آن اشاره شده است.<br /><br />چند احتمال دیگر در مورد علت نامگذاری فریازان به قرار زیر میباشد.<br /><br /><font color="#00ff00">پریوازان:</font> پری به معنای کنار، واز به معنای باز و گسترده و ان (الف ونون) آن به معنای محل یا مکان. روی همرفته در اینجا پریوازان به معنای محلی که فاقد کنار و دیوار و حصار میباشد و دارای دشت باز است.<br /><br /><font color="#00ff00">پرعوزان:</font>پر به معنای کنار؛ عو به معنای آب ؛ زان به معنای ازآن میباشد،روی هم رفته به محلی که از کنار آ ن، یا از درون آن آب می آید. که وجود بیش از چهل حلقه چاه عمیق و چاه های آب شرب شهرستان تویسرکان که در فریازان اسقرار یافته و عبور رودخانه بزرگ که از میان فریازان می گذرد گواه این موضوع میباشد.<br /><br /><font color="#00ff00">فری آزان:</font>فری به معنای بزرگی و آزان به معنای از آن،روی هم رفته فری آزان به معنای بزرگی و شکوهمندی از آن آمده و یا خواهد آمد.<br /><br /><font color="#00ff00">فری تازان:</font> فری به معنای بزرگی یا بزرگان، تازان به معنای سواران رونده که حرف ((ت)) تازان با گذشت زمان حذف شده است.<br /><br /><font color="#00ff00">در معنای دیگر فریازان یعنی خوشنویسان..</font></font><font size="3"> </font></p><p align="justify"></p> Wed, 30 Jan 2013 13:44:01 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/13/ فریازان/پدر بزرگ ومادر بزرگ http://faryazan1367.samenblog.com/9/ <p> <img height="217" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/111038.jpg" />&nbsp; <img height="218" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/111040.jpg" style="height: 218px;" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><font size="4" color="#00ff00">پدر بزرگ عزیزم(حسن آقا) ومادر بزرگ عزیزم(ماه گل) روحتان شاد&nbsp;&nbsp;</font></p><p>&nbsp;</p><p><font color="#000000">هردو اهل فریازان بودند پدر بزرگم فرزند اسماعیل(کلانتر) ومادرش نوش آفرین،مادر بزرگم فرزندپیر قلی ومادرش طاوس.</font></p><p><font color="#000000">&nbsp;</font><font color="#000000">یاد روزگار گذشته ،خانه باسفایی داشتند وهمه نوه ها ونتیجه ها وفامیل ها همه دوستشان داشتند مخصوصا من که با این که چندین سال از فوتشون میگذره وقتی به یادشون می افتم گریم میگیره.&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font color="#000000">خیلی وقت ها پیششون بودم، یه بار&nbsp;مادربزرگم&nbsp; از زمان نامزدیش واسم گفت : که یکسال بوده با پدربزرگت نامزد بودم&nbsp; ولی هنوز قیافشو ندیده بودم تا یک روز که با مادرم به عروسی یکی از فامیل ها رفته بودیم اونجا مادرم بهم گفت که اون پسری که اونجا بلا پشت بام وایسده رو میبینی ،گفتم اره ،گفت اونه که نامزدت است.&nbsp;</font></p><p><font color="#000000">&nbsp;</font><font color="#000000">می خوام بگم که اون موقع ندیده دختر بسر ها باهم ازدواج میکردند ،چه زندگی با صفایی داشتند ( مادر بزرگم میگفت منو پدر بزرگت حتی یک بار هم با هم دعوامون نشده) الته اون موقع توقعات هم پایین بوده.ولی الان.........................</font></p><p></p> Fri, 25 Jan 2013 10:59:57 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/9/ ضرب المثل http://faryazan1367.samenblog.com/7/ <p align="right"> </p><blockquote> <div class="smallfont"> </div><p align="center" class="smallfont"><strong>چند مرده حلاجی ؟</strong>&nbsp;&nbsp;</p><p align="justify" class="smallfont"><font size="3">هرگاه کسی بر سر لاف زنی و خودستایی برآید از باب تعریض وکنایه در جوابش میگویند :" ببینیم چند مرده حلاجی " و یا به اصطلاح دیگر :" باید دید چند مرده حلاجی " یعنی باید دید که در انجام کار تا چه اندازه موفق خواهی بود . به گفته علامه دهخدا در امثال و حکم عبارت چند مرده حلاج بودن کنایه از انجام دادن کاری است که در حدود توانایی چند مرد باشد و شاید تشبیه به عمل چند مرد حلاج باشد که یک تن آن را انجام دهد . <br />ولی به جهاتی که ذیلاً خواهد آمد مدلل می گردد که این حلا ج آن پنبه زن کوچه و بازار نیست بلکه ناظر بر حسین بن منصور حلاج است که به غلط او را در افواه عامه و حتی در ادبیات ایران به نام منصور حلاج می خوانند و منصوروار! بر سردارش میکنند . در حالی که منصور پدرش بود که در خوزستان با شغل حلاجی و پنبه زنی روزگار میگذرانید و امرار معاش میکرد .<br />حسین بن منصور حلاج ، از نامیترین عارفان وارسته ایران است که به سال 244 هجری در ولایت طور ازتوابع بیضای فارس متولد شد . پدرش به کار حلاجی و پنبه فروشی در خوزستان می زیست . <br />حلاج در دوازده سالگی قرآن کریم را از بر کرد و درشهر به کسب علوم و کمالات پرداخت . سپس به بصره رفت ودر مدرسه حسن بصری رموز تصوف را آموخت و از دست عمروبن عثمان مکی خرقه پوشید و رفته رفته در سلک بزرگان عرفا و صوفیه عصر و زمان خود نظیر جنید بغدادی درآمد . <br />حلاج در طول مدت عمرش بین بغداد و بصره و اهواز و خراسان در حرکت بود و با صوفیان قشری وظاهربین به مخالفت برمی خاست . روی هم رفته بیست و دوبار مراسم حج به عمل آورد که برای باردوم از بغداد با چهار صد مرید به زیارت مکه شتافته بود . <br />افوال و گفته های اهل علم درباره حلاج مختلف است : گروهی وی را ازاولیا پندارند و پاره ای خارق هادات و کرامات به وی نسبت می دهند . جمعی کاهن وکذاب و شعبده بازش شمارند و بعضی به خدایی او قایل شده به کلماتش استناد می کنند . <br />حلاج تا آخرین لحظات زندگی بر حقانیت عقیده و آرمان خودش پایدار ماند ومعراج مردان را بر سر دار می دانست . <br />باری ، سرانجام به حلاج بهتان بستند که شعبده باز است و کفر می گوید و در شورش بغداد که به سال 296 هجری روی داد متهمش کردند . <br />پس ازچندی حامد بن عباس وزیر خلیفه به دستیاری و فتوای ابوعمر حمادی محمدبن یوسف قاضی بغداد حکم قتلش را ازمقتدر خلیفه عباسی گرفتند و روز سه شنبه 24 ماه ذیقعده از سال 309 هجری در بغدا به فجیعترین وضعی بر دارش کردند ، به این ترتیب که نخست دو دستش را بریدند ، حلاج خنده ای بزد . گفتند :" خنده چیست ؟" گفت :" دست از آدمی بسته جدا کردن آسان است ." پس دو دست بریده خون آلود بر روی در مالید و روی در مالید و روی ساعد راخون آلود کرد . گفتند :" چرا کردی ؟" گفت :" خون بسیار از من رفت . دانم که رویم زرد شده باشد شما پندارید که زردی من از ترس است . خون بر روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم گه گلگونه مردان ، خون ایشان است ." <br />آن گاه چشمهایش برکندند که قیامتی از خلق برخاست ودر این میان شورشیان چندین ساختمان و دکان را به آتش کشیدند و سر به طغیان برداشتند . پس زبانش را بریدند و در شامگاه که سرش را بریدند حلاج در میان سربریدن تبسمی کرد وجان داد . <br />سپیده دم همان شب پیکرش را به آتش کشیدند و خاکسترش را به دجله ریختند . <br />تاثیر حلاج بر فرهنگ و ادبیات ایران به قدری چشمگیر و عمیق بود که کمتر کتاب نظم و نثری را می توان یافت که از حلاج به اقتضای مقام ومقال یاد نشده باشد . در زمینه فرهنگ عامیانه نیز تاثیر حلاج به خوبی مشهود و محسوس است چنان که امروزه وقتی از پایداری واستقامت کسی سخن می گویند گفته می شود : چند مرده حلاجی ؟ یعنی : ببینیم تا بدانیم تاب و توان تو چند است .</font></p></blockquote><div class="smallfont"> </div><p align="justify" class="smallfont"><strong>&nbsp;</strong></p><p align="center" class="smallfont"><strong>دنبال نخود سیاه فرستادن</strong> </p><p align="center"> </p><p align="justify"><font size="3"> <!-- / icon and title --><!-- message --> هرگاه بخواهند کسی از مطلب و موضوعی آگاه نشود و او را به تدبیر و بهانه بیرون فرستند و یا به قول علامه دهخدا:"پی کاری فرستادن که بسی دیر کشد." از باب مثال می گویند: "فلانی را به دنبال نخود سیاه فرستادیم." یعنی جایی رفت به این زودیها باز نمی گردد. <br />اکنون ببینیم نخود سیاه چیست و چه نقشی دارد که به صورت ضرب المثل درآمده است. <br />به طوری که می دانیم نخود از دانه های نباتی است که چند نوع از آن در ایران و بهترین آنها در قزوین به عمل می آید. <br />انواع و اقسام نخودهایی که در ایران به عمل می آید همه به همان صورتی که درو می شوند مورد استفاده قرار می گیرند یعنی چیزی از آنها کم و کسر نمی شود و تغییر قیافه هم <br />نمی دهند مگر نخود سیاه که چون به عمل آمد آن را در داخل ظرف آب می ریزن تا خیس بخورد و به صورت لپه دربیاید و چاشنی خوراک و خورشت شود. <br />مقصود این است که در هیچ دکان بقالی و سوپر و فروشگاه نخود سیاه پیدا نمی شود و هیچ کس دنبال نخود سیاه نمی رود، زیرا نخود سیاه به خودی خود قابل استفاده نیست مگر آنکه به شکل و صورت لپه دربیاید و آن گاه مورد بهره برداری واقع شود. <br />فکر می کنم با تمهید مقدمۀ بالا ادای مطلب شده باشد که اگر کسی را به دنبال نخود سیاه بفرستند در واقع به دنبال چیزی فرستادند که در هیچ دکان و فروشگاهی پیدا نمی شود</font></p><h1 align="justify" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: 400;"><strong>&nbsp;</strong></span></span></span></h1><h1 align="right" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: 400;"><strong>تو بدم، بمیر و بدم </strong></span></span></span><p align="right"> </p><div align="right" style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">پسری را به آهنگری بردند تا شاگردی کند، استاد گفت : «دم آهنگری را بدم !»</span></div><p align="right"> </p><div align="right" style="text-align: center;"> </div><p align="right"> <span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">شاگرد مدتی ایستاده، دم را دمید، خسته شد؛ گفت : «استاد اجازه میدی بنشینم و بدمم ؟»</span></p><p align="right"> <span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p align="right"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">استاد گفت : «بنشین»<span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">باز مدتی دمید و خسته شد، گفت : «استاد ! اجازه میدی دراز بکشم و بدمم !»<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p><p align="right"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گفت : «دراز بکش و بدم»؛</span></span></p><p align="right"></p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><p align="right" style="text-align: center;"><br /><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">بعد از مدتی باز خسته شد؛ گفت : «استاد اجازه میدی بخوابم و بدمم ؟»</span></p><p align="right"> </p><p align="right" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">استاد گفت: «تو بدم، بمیر و بدم»&nbsp;</span></p></span></h1><h1 align="right" style="text-align: center;"><span><span><strong><span><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></strong></span></span></h1><h1 align="right" style="text-align: center;"><span><span><strong><span><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">شمشیر از رو&nbsp;بستن<br /> </span></strong></span></span></span></span></strong></span></span></h1><p align="right" style="text-align: center;"> <span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">عبارت بالا کنایه از مبارزه­ی علنی و آشکار است نه پنهانی.</span></p><p align="right" style="text-align: center;"> </p><div align="right" style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">در واقع مقصود گوینده این است که اهل خدعه و حیله و فریب نیست که شمشیر در نهان داشته باشد و از پشت خنجر بزند. آشکارا مبارزه می­کند و از اخافه و ارعاب دشمن و مخالف بیم و هراسی ندارد.</span></div><p align="right" style="text-align: center;"> &nbsp;<span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">در عصر سلسله­های اخیر داش مشدی­ها و لوطی­ها نیز در زمره­ی عیاران و جوانمردان در آمده­اند و از آداب و رسوم عیاران در محله­ی خویش پیروی می­کرده­اند یعنی از ثروتمندان و متمکنین می­ستاندند و به فقرا و مستمندان می­بخشیدند. به علاوه داش مشدی­ها و لوطی­ها در هر کوچه و گذر چنان قدرتی داشته­اند که از ترس آنان کسی جرات نمی­کرد به ناموس دیگران تجاوز کرده حتی به چشم بد نگاه کند.</span></p><p align="right" style="text-align: center;"> <span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">عیاران و جوانمردان از آنجا که مجامع و تشکیلات محرمانه و پنهانی داشته­اند و به ظاهر کسی آن­ها را نمی­شناخت و نباید بشناسد لذا به هنگام انجام ماموریت شمشیر را از رو نمی­بستند بلکه کمربند چرمین را در زیر لباس بر کمر می­بستند و شمشیر را از حلقه­ی کمربند مزبور آویزان می­کردند به قسمی که معلوم نشود سلاحی بر کمر دارند و احیانا شناخته شوند.<br />بعدها که تشکیلات عیاری رونقی یافت و کار عیاران بالا گرفت هرگاه که دشمن را ضعیف و ناتوان تشخیص می­دادند و مبارزه­ی پنهانی را ضروری نمی­دیدند بدون هیچ گونه بیم و هراسی شمشیر را از رو می­بستند و دشمن را از پای در می­آوردند.</span></p><p align="right" style="text-align: center;"> </p><div align="right" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">این مثل رفته رفته بر اثر مرور زمان به صورت ضرب المثل در آمد و در موارد مبارزات علنی و آشکار و به منظور تحقیر و تخفیف طرف مقابل مورد استفاده و استناد قرار گرفت.&nbsp;</span></div><div align="right" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><h1 class="h1"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></h1><h1 class="h1"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">خر ما از کرگی دم نداشت چیست؟</font></span></h1><div class="news_detail_text"><div><div class="Body"><p style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مردی خری دید به گل در نشسته و صاحب خر از بیرون کشیدن آن درمانده .مساعدت را ( برای کمک کردن ) دست در دُم خر زده قُوَت کرد ( زور زد ) . دُم از جای کنده آمد. فغان از صاحب خر برخاست که ” تاوان بده !”<br />مرد به قصد فرار به کوچه یی دوید، بن بست یافت. خود را به خانه ایی درافکند. زنی آن جا کنار حوض خانه چیزی می شست و بار حمل داشت ( حامله بود ). از آن هیاهو و آواز در بترسید، بار بگذاشت ( سِقط کرد ). خانه خدا ( صاحبِ خانه ) نیز با صاحب خر هم آواز شد.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />مردِ گریزان بر بام خانه دوید. راهی نیافت، از بام به کوچه ایی فروجست که در آن طبیبی خانه داشت.<br />جوانی پدر بیمارش را به انتظار نوبت در سایه دیوار خوابانده بود؛ مرد بر آن پیر بیمار فرود آمد، چنان که بیمار در حای بمُرد. پدر مُرده نیز به خانه خدای و صاحب خر پیوست !</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br /><br />مَرد، هم چنان گریزان، در سر پیچ کوچه با یهودی رهگذر سینه به سینه شد و بر زمینش افکند.</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />پاره چوبی در چشم یهودی رفت و کورش کرد. او نیز نالان و خونریزان به جمع متعاقبان پیوست !<br />مردگریزان، به ستوه از این همه، خود را به خانه قاضی افکند که ” دخیلم! “. قاضی در آن ساعت با زن شاکیه خلوت کرده بود. چون رازش فاش دید، چاره رسوایی را در جانبداری از او یافت و چون از حال و حکایت او آگاه شد، مدعیان را به درون خواند .<br />نخست از یهودی پرسید .</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">گفت : این مسلمان یک چشم مرا نابینا کرده است. قصاص طلب می کنم .<br />قاضی گفت : دَیتِ مسلمان بر یهودی نیمه بیش نیست. باید آن چشم دیگرت را نیز نابینا کند تا بتوان از او یک چشم برکند !</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />و چون یهودی سود خود را در انصراف از شکایت دید، به پنجاه دینار جریمه محکومش کرد !<br />جوانِ پدر مرده را پیش خواند .<br />گفت : این مرد از بام بلند بر پدر بیمار من افتاد، هلاکش کرده است. به طلب قصاص او آمده ام .</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />قاضی گفت : پدرت بیمار بوده است، و ارزش حیات بیمار نیمی از ارزش شخص سالم است.حکم عادلانه این است که پدر او را زیر همان دیوار بنشانیم و تو بر او فرود آیی، چنان که یک نیمه جانش را بستانی !<br />و جوانک را نیز که صلاح در گذشت دیده بود، به تأدیه سی دینار جریمه شکایت بی مورد محکوم کرد !</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />چون نوبت به شوی آن زن رسید که از وحشت بار افکنده بود، گفت :<br />قصاص شرعاً هنگامی جایز است که راهِ جبران مافات بسته باشد. حالی می توان آن زن را به حلال در فراش ( عقد ازدواج ) این مرد کرد تا کودکِ از دست رفته را جبران کند. طلاق را آماده باش !<br />مردک فغان برآورد و با قاضی جدال می کرد، که ناگاه صاحب خر برخاست و به جانب در دوید .</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />قاضی آواز داد : هی ! بایست که اکنون نوبت توست !<br />صاحب خر هم چنان که می دوید فریاد کرد :</span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />مرا شکایتی نیست. محکم کاری را، به آوردن مردانی می روم که شهادت دهند خر مرا از کرگی دُم نبوده است.&nbsp;</span></p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><h1 style="text-align: center;"><span><span><strong><span><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></strong></span></span></h1><h1 style="text-align: center;"><span><span><span><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>باش تا صبح دولتت بدمد </strong></span></span></span></span></span></span></span><p style="text-align: right;"> <span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">این مصراع که از «کمال الدین اصفهانی» شاعر قرن هفتم هجری است در مواردی به کار می­رود که آدمی به آثار و نتایج نهایی اقدامات خود که شمه­ای از آن بروز و ظهور کرده باشد به دیده تامل و تردید بنگرد. در آن صورت مصراع بالا را بر زبان می­آوردند تا مخاطب به فرجام کارش با نظر اطمینان و یقین نگاه کند.&nbsp;</span></p><p style="text-align: right;">&nbsp;</p><p style="text-align: right;"><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><table width="100%" class=" " style="width: 100%; border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><font face="Times New Roman"> </font><tbody><tr style="height: 44.25pt;"><font face="Times New Roman"> </font><td width="100%" style="padding: 0in; border: rgb(0, 0, 0); width: 100%; height: 44.25pt; background-color: transparent;" colspan="2"><font face="Times New Roman"> </font><p align="center" class=" " style="text-align: center; line-height: normal; text-indent: 1.5pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="height: 130.5pt;"><font face="Times New Roman"> </font><td width="50%" style="padding: 0in; border: rgb(0, 0, 0); width: 50%; height: 130.5pt; background-color: transparent;"></td><font face="Times New Roman"> </font><td width="50%" valign="top" style="padding: 0in; border: rgb(0, 0, 0); width: 50%; height: 130.5pt; background-color: transparent;"><font face="Times New Roman"> </font><p align="right" class=" " style="margin: 0in 19.45pt 0pt 0in; text-align: right; line-height: 150%;"></p><font face="Times New Roman"> </font><p align="right" class=" " style="margin: 0in 19.45pt 0pt 0in; text-align: right; line-height: 150%;"></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr style="height: 7.5pt;"><font face="Times New Roman"> </font><td width="100%" valign="top" style="padding: 0in; border: rgb(0, 0, 0); width: 100%; height: 7.5pt; background-color: transparent;" colspan="2"><font face="Times New Roman"> </font><p align="right" class=" " style="margin: 0in 19.45pt 0pt; text-align: right; line-height: 150%;"></p><font face="Times New Roman"> </font><p align="right" class=" " style="margin: 0in 19.45pt 0pt; text-align: right; line-height: 150%;"></p><font face="Times New Roman"> </font><p align="right" class=" " style="margin: 0in 19.45pt 0pt; text-align: right; line-height: 150%;"></p><font face="Times New Roman"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font></tbody></table><p style="text-align: right;"><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p style="text-align: right;"> </p><div style="text-align: center;"> </div></h1></span></div></div></div></span></div>&nbsp;&nbsp; Fri, 25 Jan 2013 08:43:17 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/7/ http://faryazan1367.samenblog.com/3/ <p> <img src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/113655.jpg" />&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>به روستای شهید پرور فریازان خوش آمدید&nbsp;</p><div align="baseline"><br /></div><div><br /></div><p></p><div></div><p><img height="407" src="http://hosseinabdolmaleki.persiangig.com/Recovered_JPEG%20Digital%20Camera_545.jpg" style="font-size: 10pt; height: 407px;" /></p><p>&nbsp;فریازان هم از این شکارها داره ولی نه همه فصلی </p><div><img width="510" height="328" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/181253.jpg" /><br /><div>امروز 18.12.92 این عکس به دستم رسیده بعضی از بازیکنان توی عکسو میشناسم&nbsp; اگر اسم هر کدوم رو میدونید بهم لطف کنی بگید.متشکرم</div></div><p><img height="320" src="http://www.samenblog.com/uploads/f/faryazan1367/139568.jpg" style="height: 320px;" /></p><div><br /></div><p>&nbsp;&nbsp;<font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000">همواره منتظر نظرات ارزشمند شما بازدید کنندگان محترم هستم</font></p><p></p><p>&nbsp;</p><p></p><p>&nbsp;</p><p></p><p> &nbsp;</p><p></p> <quickprintreadystate style="display: none;"></quickprintreadystate> Wed, 23 Jan 2013 23:41:29 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/3/ پخت نان خومونی ودرست کردن تنور http://faryazan1367.samenblog.com/2/ <p align="justify"><br /></p><p align="justify"></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 226, 0); line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="5">پخت نان خومونی(نان محلی) ودرست کردن تنور</font></span></p><p align="justify"></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">در گذشنه وارد هر خونه ای که میشدی در گوشه ای از حیاطش اطاقی بود که همه<br /> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">دیواراش وسقفش رو دودۀ آتش تنور که بهش <span style="color: rgb(0, 226, 0);">خونه تنوری</span>می گفتیم<span> </span>سیاه کرده بود .</font></span></p><p align="justify"></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">چندتا از خانم های که تنور درست می کردن اسماشون <span style="color: rgb(0, 226, 0);">حاجی آهو طلا ،غزی (علیرضا ) </span></font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(0, 226, 0);"> </span></font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(0, 226, 0);">ومادر بزرگم ماه گل </span>که واسم تعریف میکرد که اول از سلمونی (اریشگاه ) مو می آوردیم </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">وبا گل<span> </span>قاطی میکردیم<span> </span>وهمش می زدیم بعد گل رو به صورت </font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">قالب مسطتیلی با کمی </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">ضخامت در می آوردند.سپس اونارو روی هم میذاشتند و به </font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">صورت </font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">ا</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">ستوانه ای تو خالی </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">در می آوردند .</font></span></p><p align="justify"></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">داخل اطاقکی که توی حیاط به عنوان خانه تنوری در نظر می گرفتند چاله ای میکندند و </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">تنور رو داخلش می ذاشتند.خمیر نان هم اینطور بود که خانوم خونه توی یک تشت خمیر </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">رو درست می کرد و می رفت چوب توی تنور آتیش میزد تا که ذغال درست </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">بشه .معمولا </font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">از کف تنور تا سطح کف خونه تنوری یه سوراخی به صورت تونل میزدند </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">که بهش <span style="color: rgb(0, 226, 0);">بازن</span> میگفتند.یه سوراخ هم به قطر بیست تاسی سانت سقف خونه تنوری میذاشتند </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">واسه این که دود آتیش تنور از اونجا بیرون بره<span> </span>که بهش<span style="color: rgb(0, 226, 0);"> درینجه </span>می گفتند. در این مدت </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">که خانم خونه آتیش میذاشت چوب ها می سوختند وبه زغال تبدیل میشدند خمیر نان هم </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(0, 226, 0);"> </span></font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(0, 226, 0);">ورآمده </span>بوده آماده پخت بود. بعد خمیر رو به <span style="color: rgb(0, 226, 0);">گُنه</span> (چونه) می گرفتند و اونو روی<span style="color: rgb(0, 226, 0);"> لانجین</span> با </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(0, 226, 0);"> </span></font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(0, 226, 0);"> نافیس </span>پهن میکردند و بادست اونو روی <font color="#00ff00">شاطون</font> می کشیدند وبه دیواره تنور میزدند وچند </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4">دیقه بعدنون رو از تنور با سیخ در می اوردند.</font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl">&nbsp;</span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">متأسفانه از زمانی که <font color="#00ff00">آقای جلیل جلیلوند فرزند مرحوم&nbsp;حسین شاه مراد&nbsp;</font></font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4"><font color="#00ff00">&nbsp;</font></font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4"><font color="#00ff00">&nbsp;وحاجی مالمیر&nbsp;&nbsp;</font></font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4"><font color="#00ff00">فرزند مرحوم آقا محمد</font> نانوایی صنعتی به روستا آوردند&nbsp;&nbsp;</font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">کم کم&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">تنور ها از&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;خانه ها&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">رخت&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">بربستند ودیگر در خانه ای نمیتوان تنور&nbsp;</font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;ونان خومونی پیدا&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">کرد.&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">البته درگوشه وکنار &nbsp;شهرستان&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">تویسرکان&nbsp;&nbsp;</font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">نانوایی&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">های که نان محلی می پزند دیده&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">می&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">شود ولی&nbsp;نانشان با&nbsp;</font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;آتیش&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">زغال پخته&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;نمی شود&nbsp;بلگه با گاز&nbsp;خانگی می باشد که&nbsp;&nbsp;</font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;</font></span></p><p align="right" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">نانشان&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">مزه&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">اون نان های گذشته&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font size="4">رو نمی ده.</font>&nbsp;</span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: ;" dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font></span></p><p align="justify" class=" " style="text-align: right;"></p> Thu, 7 Feb 2013 22:50:26 GMT faryazan1367 http://faryazan1367.samenblog.com/2/